Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hur får vi bättre vatten?

Vårt vatten påverkas av flera faktorer, försurning, övergödning och miljögifter från hushåll, fritidsbåtar och industrier. Men det finns lösningar på problemen. Vattenmyndigheterna föreslår nu 60 åtgärder för att förbättra Sveriges sjöar, älvar och grundvatten. De fem vattenmyndigheterna samråder från 1 november till den 30 april 2021.

–Bra vatten är viktigt för hållbara ekosystem och för att vårt samhälle ska fungera. Människan, jordbruket och turismsektorn är beroende av att vårt vatten mår bra. Det är en miljöfråga och en samhällsfråga. Friskt vatten är viktigt för samhällets alla delar, säger Anna Linusson, vattenvårdsdirektör i Norra Östersjöns vattendistrikt.

Vattenmyndigheterna i Sveriges fem vattendistrikt samråder om Förvaltningsplan, Åtgärdsprogram och Miljökvalitetsnormer för vattenarbetet 2021-2027. Nu vill vattenmyndigheterna gärna ha in åsikter och synpunkter på hur planerna och åtgärderna kan förbättras. Synpunkter ska lämnas senast den 30 april 2021. Information om hur du kan lämna synpunkter på förslagen finns på www.vattenmyndigheterna.se/samradlänk till annan webbplats

Därför samråder vattenmyndigheterna

Alla länder inom EU arbetar sedan år 2000 med en gemensam vattenpolitik som styrs av vattendirektivet. Som medlem i EU har Sverige krav på sig att våra vattenmiljöer ska förvaltas på ett hållbart sätt. Vattenmyndigheterna har nu sammanställt en stor mängd information, med uppdrag från regeringen, om hur våra vatten mår och kan konstatera att det finns mycket som behöver förbättras för att våra vattenresurser ska vara hållbara under lång tid.

Samarbete med Havs- och vattenmyndigheten

Parallellt med vattenmyndigheternas samråd genomför Havs- och vattenmyndigheten samråd om åtgärdsprogram för havsmiljön. Eftersom det finns nära kopplingar mellan de båda samrådensamarbetar vattenmyndigheterna och Havs- och vattenmyndigheten kring samrådet.

www.havochvatten.se/remiss-åph2020länk till annan webbplats


Länsstyrelsen i Västra Götaland är vattenmyndighet i Västerhavets vattendistrikt. Landets fem vattenmyndigheter har en egen hemsida där du kan läsa mer om organisationen.

www.vattenmyndigheterna.selänk till annan webbplats

 

 

Kontakt

Johanna Söderasp, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten för Bottenvikens vattendistrikt Länsstyrelsen Norrbottens län
Telefon: 010-225 55 42
E-post: johanna.soderasp@lansstyrelsen.se

Joakim Kruse, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt
Länsstyrelsen Västernorrlands län
Telefon: 073-271 24 54
E-post: joakim.kruse@lansstyrelsen.se

Anna Linusson, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt
Länsstyrelsen Västmanlands län
Telefon: 010-224 94 64
E-post: anna.linusson@lansstyrelsen.se

Irene Bohman, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt
Länsstyrelsen Kalmar län
Telefon: 070-334 47 24
E-post: irene.bohman@lansstyrelsen.se

Annika Ekvall, vattenvårdsdirektör
Vattenmyndigheten för Västerhavets vattendistrikt
Länsstyrelsen Västra Götalands län,
Telefon: 010-224 43 35
E-post: annika.ekvall@lansstyrelsen.se

Kontakt