Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Redskapsförbud inför hummerpremiären

Hummer. Foto: Lars Molander

Från och med den 14 september fram till hummerpremiären den 21 september klockan 07.00 råder det redskapsförbud längs Bohuskusten. Förbudet innebär att inga fiskeredskap får vara i havet – förutom sillgarn, makrillgarn och tinor för fiske efter havskräfta på mer än 30 meters djup.

Under årets redskapsförbud och hummerfiske kommer Länsstyrelsen Västra Götaland och Kustbevakningen göra tillsyn för att se till att reglerna efterlevs.

Hummer får endast fångas med hummertina. Tinan ska vara försedd med två cirkulära flyktöppningar med en diameter på minst 60 mm placerade i nederkant av varje kammare. Lovlig hummer ska ha en minsta huvudsköldslängd på 90 mm. Honor som bär rom ska omedelbart släppas tillbaka i havet.

Se upp för den amerikanska hummern

En ovälkommen art i våra vatten är den amerikanska hummern. Första fyndet av arten i svenskt vatten gjordes 2008. Amerikansk hummer kan utgöra ett hot mot den inhemska europeiska hummern eftersom den till exempel kan bära på smittsamma sjukdomar och parasiter som kan spridas till den europeiska hummern.

Fångar du en misstänkt amerikansk hummer eller misstänkt sjuk hummer (gäller även hummer med yttre rom och undermålig hummer), ring direkt från båten till en kontaktperson på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Havsfiskelaboratoriet (010-478 40 48, 076-840 77 97).

Mer information om hummerfisket

Hummer, biologi och fiskeregler – Så här lever hummern och så här fiskar du rättlänk till annan webbplats, broschyr från Länsstyrelsen

Hummerfiske - reglerlänk till annan webbplats, Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Mer information om den amerikanska hummern

Amerikansk hummerlänk till annan webbplats, SLU:s webbplats

Amerikansk hummer (Homarus americanus)länk till annan webbplats, Havs- och vattenmyndighetens webbplats

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig