Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny teknik kan effektivisera kontroller

Länsstyrelserna och Jordbruksverket kommer under 2020 att testa en ny teknik för att utföra vissa kontroller av jordbrukarstöd. – Vi testar att ta hjälp av satellitbilder för att se om det har skett någon jordbruksaktivitet på marken som ska kontrolleras. På så sätt kan vi göra uppföljande efter-kontroll på marken, utan att behöva göra ett ytterligare besök på plats, säger Stefan Arvidsson, kontrollsamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Den nya tekniken kommer att användas för att göra efterkontroller av aktivitetskravet, ett villkor inom gårdsstödet. Det handlar om att kontrollera att det förekommit jordbruksaktivitet på de marker som fått stöd, exempelvis att man har odlat, putsat, slagit av eller låtit beta marken.

Satellitbilderna tas flera gånger i veckan vilket gör det möjligt att se förändringar i landskapet genom att jämföra bilder över samma område från olika tidpunkter. Analysen av satellitbilderna görs sedan automatiskt med hjälp av en så kallad algoritm. Det innebär att ett program gör jobbet med att jämföra bilderna och leta efter skillnader. De förändringar som algoritmen kan tolka som en godkänd jordbruksaktivitet på varje enskilt skifte sammanställs i en lista.

Den här tekniken har flera fördelar. Om efterkontrollerna kan göras utan ett besök på plats så slipper kontrollanten onödiga resor och lantbrukaren slipper ett uppföljande besök på sin gård. Förhoppningen är också att en minskad administration för stödmyndigheterna leder till en effektivare handläggning av stöden.

- I de fall vi kan undvika ytterligare ett fältbesök, för exempelvis avlägsna marker, är de nya möjligheter som tekniken ger ett jättebra alternativ som sparar tid, pengar och andra resurser. Vi på länen ser positivt på att vara med och utveckla dessa möjligheter, säger Stefan Arvidsson, kontrollsamordnare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Läs mer i Jordbruksverkets pressmeddelande Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stefan Arvidsson
Kontrollsamordnare
010-224 53 38
stefan.arvidsson@lansstyrelsen.se

Kontakt