Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Omställning till fossiloberoende ställer nya krav på elförsörjningen

Kraftledning i solnedgång. Foto: Mostphotos

Kraftledning i solnedgång. Foto: Mostphotos

En trygg elförsörjning är en förutsättning för såväl regional utveckling som omställningen till ett fossiloberoende samhälle. Den stora potentialen för minskning av växthusgaser finns inom transportsektorn och industrisektorn där elektrifiering är en viktig förutsättning för att begränsa utsläppen. Vi kan därför förvänta oss en ökning av elanvändningen framöver vilket ställer högre krav på kapaciteten i elnäten.

Sedan oktober 2019 har länsstyrelserna i Skåne, Stockholm, Uppsala och Västra Götalands län, på uppdrag av Regeringen, analyserat förutsättningarna för en trygg elförsörjning. Idag har länsstyrelserna gemensamt rapporterat sina slutsatser vid en livesändning där samtliga landshövdingar och energi- och digitaliseringsministern, Anders Ygeman, deltog.

- En viktig slutsats är att det krävs en regional samordning och bättre dialog mellan elnätsbolag, kommuner och användare kring effektbehov. Andra viktiga delar är kunskaper om och incitament för ökad användarflexibilitet för elanvändning och fortsatt lokal produktion av förnybar el, säger Andrea Teran Öman som ansvarat för regeringsuppdraget i Västra Götaland.

I vissa delar av landet har man på senare tid haft problem med kapacitetsbrist i elnätet. Resultatet av kartläggningen för Västra Götalands elförsörjningssituationen visar dock att länet inte har några akuta problem med kapacitetsbrist i dagsläget. Däremot kan man förvänta sig kraftigt ökade effektbehov från industrin i samband med storskalig elektrifiering från 2030 och framåt, vilket kan bli svårt att tillgodose med dagens elnätskapacitet. Ökat effektbehov från transporter och datahallar är svåra att förespå vilket också kan få betydande konsekvenser.

Uppdraget, att utifrån ett lokalt och regionalt perspektiv analysera samt redovisa effektsituationen på regional nivå på kort och lång sikt har utförts i samverkan mellan de fyra länsstyrelserna samt Energimarknadsinspektionen.

Titta på livesändningenlänk till annan webbplats (den går att se i efterhand)

Gemensam rapport från länsstyrelsernaPDF

Regional rapport från Västra GötalandPDF

Kontakt