Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnaden av rekommendationer för inrikesresor och sommaraktiviteter ut i Västra Götaland vecka 36

Det går nästan alltid att vrida och vända på statistik, men nu är det ingen som helst tvekan. Västra Götaland andas hopp igen. Antalet kommuner som rapporterar in vissa brister i efterlevnaden har halverats sedan föregående vecka. Därmed inte sagt att allt är frid och fröjd.

Åtta (8) kommuner. Fler är det inte som rapporterar in vissa brister i
efterlevnaden under vecka 36. Hela 35 kommuner rapporterar in grönt ljus, allt lugnt. Förra veckan var motsvarande siffror 16 och 29.

Ganska hög grad av efterlevnad

Trenden börjar nu bli tydlig i svallvågorna efter en riktigt besvärlig sommar. Det går verkligen åt rätt håll.

- Vi har just nu en ganska hög efterlevnad i länet. Vi noterar också att allt färre människor tar kontakt med sin kommun för att berätta om upplevda brister, säger krisledningschef Magnus Peterson.

Trängsel i Göteborg och Ulricehamn

Allt frid och fröjd, med andra ord? Givetvis inte. Trängseln i kollektivtrafiken är bitvis bekymmersam. Det kan exempelvis Göteborg och Ulricehamn vittna om. Ändå reser betydligt färre gemensamt än vid motsvarande tid förra året. Var tredje passagerare har försvunnit från kollektivtrafiken.

Besvärligt framåt småtimmarna

Göteborg rapporterar för tredje veckan på raken om ett besvärligt krogliv. Oron gäller givetvis inte dig som avnjuter en middag och ett glas vin om aftonen. Nej, trängseln bryter ut framåt småtimmarna.

Trängselproblematiken har till och med fått ett klockslag: 01.00. Då börjar det bli riktigt bekymmersamt på sina håll i staden.

Vi ber på våra tjänstemannaknän

Några mörka moln alltså, men himlen tycks överlag rejält mycket ljusare över Västra Götaland än för några veckor sedan. Nu gäller det bara att vi gemensamt håller hoppets låga vid liv. Därför. Snälla. Håll i, håll ut, håll avstånd. Vi ber dig på våra bara tjänstemannaknän.

Sista ordinarie pressmeddelandet

Jo, en sak till. Länsstyrelsen i Västra Götaland fortsätter att rapportera efterlevnad till regeringen ännu några veckor, men detta är vårt sista ordinarie pressmeddelande. Vill du veta hur det går med efterlevnaden i länet i höst – ta kontakt med vår krisstab. Du når krisstaben via Lisa Nordahl, 010-224 45 04, lisa.nordahl@lansstyrelsen.se.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen

Läget är fortsatt allvarligt, därför är det viktigt att vi alla fortsätter hålla i och hålla ut. Vi har alla ansvar för att hjälpa till att bromsa smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Håll avstånd, både inne och ute
  • Tvätta händerna noga och ofta
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Res ansvarsfullt. Undvik så långt det är möjligt resor med färdmedel där det inte går att boka plats.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel
  • Undvik större sociala sammanhang som exempelvis dop, fester och begravningar
  • Personer i riskgruppen – var extra noga med att följa råden

Vi arbetar för det hållbara samhället. Vår huvuduppgift är att se till att vi får ett hållbart samhälle och vi gör det genom att arbeta för en god samhällsplanering. Våra verktyg är rådgivning och vägledning, beslut och tillståndsgivning, tillsyn samt beslut om ekonomiska bidrag.

Kontaktperson

Magnus Petersson
Krisledningschef
010-224 43 83
072-246 77 87
magnus.peterson@lansstyrelsen.se

Kontakt