Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kollar strandskydd i ålgräsmiljöer

Ålgräs. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ålgräset längs med hela Bohuskusten är mycket hårt utsatt. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Under vecka 36–37 gör Länsstyrelsen en strandskyddstillsyn med fokus på anläggningar som kan skada ålgräset. Det kommer att ske i naturvårdsområden vid Tanums- och Stenungsundskusten, Nordön samt i naturreservaten Marstrand, Klåverön, Tofta och Nordre älvs estuarium.

Ålgräset längs med hela Bohuskusten är mycket hårt utsatt och har blivit starkt tillbakapressat under de senaste åren. Mer än 60 procent av allt ålgräs längs Bohuskusten har försvunnit sedan 80-talet. Skuggande bryggor och andra anordningar kan ha en stor effekt på det ålgräs som finns kvar och möjligheten för det att återetableras.

Ålgräset kräver ljus för att växa

Det är förbjudet att uppföra eller utöka bryggor och andra anordningar inom strandskydd. Ska något byggas måste man ha en dispens från tillsynsmyndigheten. Skuggande konstruktioner kan skada ålgräset, som kräver ljus för att växa. Flytande anordningar har en större negativ inverkan på ålgräset än fasta och påverkan sträcker sig långt utanför den yta som anläggningen upptar. En förändrad vattenomsättning kan bidra till ökad påväxt av fintrådiga alger på ålgräs.

Planerad strandskyddstillsyn i form av kampanj

Länsstyrelsen arbetar ofta med planerad tillsyn i form av kampanjer. Då kontrollerar vi exempelvis strandnära byggnader och anläggningar inom ett avgränsat strandområde. Det är ett effektivt sätt att jobba på, eftersom vi hinner med mycket på kort tid. Det är också ett sätt att garantera lika behandling. Samtliga objekt inom ett avgränsat område granskas på en gång, till skillnad från enstaka objekt som Länsstyrelsen fått tips om från allmänhet.

Fakta

Strandskydd handlar om att alla människor ska ha tillträde till landets stränder. Det handlar också om att rädda kvar livsmiljöer för en rad olika växter och djur. Ålgräsängar växer i grunda kustnära miljöer och räknas till ett av de mest värdefulla ekosystemen på jorden.

De ger bland annat skydd och mat för många fiskyngel, tar hand om näringsämnen och motverkar övergödning, binder partiklar och förbättrar vattenkvaliteten. De skyddar även stränder mot erosion och binder upp kol i havsbotten och fungerar därigenom som en buffert mot våra koldioxidutsläpp.

Media inbjuds följa med på tillsynen

Det finns möjligheter för media att följa med på tillsynen under fältdagarna. Vid intresse – kontakta:

Linda Karlsson 010-224 45 90, Stenungssund
Alexander Karlberg 010-224 54 65, Tanum
Kristina Höök Patriksson 010-224 51 63, Kungälv

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig

Telefon 010-2244546