Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi flaggar för vårdpersonalen i länet

Sjukhusdirektör Ann-Marie Schaffrath med representanter från sin vårdpersonal får här ta emot flagga och diplom från landshövding Anders Danielsson och regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström. Foto: Fredrik Malmlund

Södra Älvsborgs sjukhus i Borås var idag först i raden att ta emot en flagga som en symbolisk gåva och tack till alla vårdanställda som kämpar mot coronapandemin.

– De anställda inom vården i Västra Götaland har gjort och gör stora insatser och svåra uppoffringar för att rädda liv och bära samhället i en ansträngande tid. Flaggorna är ett uppriktigt och hjärtligt tack från det svenska samhället för detta och jag är hedrad av att få överlämna dem till sjukhusförvaltningarna, säger landshövding Anders Danielsson.

Tillsammans med regionfullmäktiges ordförande Annika Tännström delar Anders Danielsson ut flaggor till Västra Götalandsregionens sjukhusförvaltningar. Det sker vid en ceremoni där bland annat sjukhusledning och vårdpersonal deltar. Idag var det först Södra Älvsborgs sjukhus och Sahlgrenska Universitetsjukhuset som fick ta emot flaggor. Under kommande veckor kommer även Skaraborgs Sjukhus, Sjukhusen i väster och NU-sjukvården att få en flagga.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag vill hedra vårdpersonalen för deras insatser

På nationaldagen offentliggjorde Andreas Norlén, som är ordförande i Stiftelsen Sveriges Nationaldag där landshövdingarna är huvudmän, att största sjukhuset i varje region ska tilldelas en flagga. Den ska ses som en symbolisk gåva till vårdpersonalen för deras hårda arbete under coronapandemin. I Västra Götalands län beslutade landshövding Anders Danielsson att samtliga sjukhusförvaltningar inom Västra Götalandsregionen skulle få en flagga i stiftelsens namn med åtföljande diplom.

Kontakt