Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skyddsjakt efter varg i del av Tranemo kommun

En vuxen varg står på en grönskande sluttning.

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter en varg i delar av Tranemo kommun. Foto: Martin Fransson

Länsstyrelsen Västra Götaland har beslutat om skyddsjakt efter en varg i delar av Tranemo kommun. Anledningen är den senaste tidens angrepp mot får. Skyddsjakten gäller till och med den 31 augusti och ska inledas och genomföras i samråd med Länsstyrelsen.

Den 31 juli tog Länsstyrelserna i Jönköpings- och Västra Götalands län ett samordnat beslut om skyddsjakt på en varg. Besluten gällde till och med den 16 augusti. Sedan Länsstyrelsens första beslut har ytterligare fyra vargangrepp inträffat under augusti månad väster om E4:an i Jönköpings län. Beslutet på Jönköpingssidan förlängdes till den 24 augusti. Ett nytt skyddsjaktsbeslut har nu fattats av både Länsstyrelsen i Jönköpings och Västra Götalands län den 24 augusti som gäller till och med den 31 augusti 2020.

DNA-prover har samlats in för analys i samband med angreppen. En vargindivid har identifierats vid två angrepp (Örebro i maj och Alingsås i juni) samt via en spillning med fårull i närheten av ett angrepp i Jönköpings län. Därför bedömer länsstyrelserna i Jönköpings och Västra Götalands län att det troligen handlar om en och samma vargindivid som utfört de fyra senaste angreppen i juli månad. Efter en samlad bedömning kommer länsstyrelserna fram till att angreppen sannolikt kommer att fortsätta om inte vargen avlivas. Det finns inte någon annan lämplig lösning än skyddsjakt för att minska risken för fortsatt upprepade angrepp i området.

Länsstyrelserna bedömer att skyddsjakt efter denna varg inte kommer att försvåra upprätthållandet av vargens gynnsamma bevarandestatus i Sverige eller Götaland, detta oavsett den aktuella vargens genetiska status.

Beslut: Skyddsjakt efter varg i del av Tranemo kommunPDF

Karta: Jaktområde skyddsjakt varg, bilaga till beslutPDF

Kontakt