Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu startar förberedelser inför ombyggnationen av Hornborgasjöns utlopp i Flian

Utskovet i Flian.

I augusti startar en ombyggnation av utskovet i Hornborgasjöns utlopp i Flian. Men redan nu i juli kommer det att ske förberedelser inför byggstart. Naturvårdsverket är ansvarig myndighet för projektet och utförande entreprenör är Skanska. Bland annat kommer byggprojektet leda till bättre vandringsmöjlighet för fisk och annan vattenlevande fauna.

Utloppet ligger på den västra sidan av sjön och det befintliga utskovet vid utloppet ska byggas om till ett så kallat stryk. I byggprojektet ingår även ett helt nytt bräddutskov som ska byggas strax söder om det nuvarande utskovet.

Arbetet startar vecka 32 och förväntas vara klart i början av 2021. Under entreprenadtiden kommer det att vara begränsad framkomlighet och det kommer finnas olika avspärrningar vid och kring platsen för utskovet. Fiske kommer därför inte kunna ske där och det fågeltorn som står vid utskovet kommer inte heller att kunna nyttjas.

- Vi rekommenderar därför att besökare till Hornborgasjöns utlopp i Flian väljer andra besöksplatser i naturreservatet under denna period. Vägen fram till parkeringsplatsen söder om utskovet kommer sannolikt att stängas av för annan trafik än entreprenör, fastighetsägare och arrendatorer. Vi hoppas att besökare ska ha överseende med dessa störningar och önskar alla välkomna tillbaka så fort allting är klart, säger Hanna Lundkvist, handläggare Fastighetsenheten på Naturvårdsverket.

Information om ombyggnationen kommer finnas vid naturum och det kommer finnas skyltar med information vid byggarbetsplatsen. Uppdaterad information kommer finnas på naturums webbplatslänk till annan webbplats och Facebook-kontot Naturum Hornborgasjönlänk till annan webbplats.

Underlättar för fisken

Ombyggnationen görs för att avlägsna det vandringshinder för fisk som funnits i i den befintliga konstruktionen. Det har länge varit ett önskemål från länsstyrelsen Västra Götaland och Havs- och vattenmyndigheten. Naturvårdsverket beslutade därför att söka tillstånd att få göra en ombyggnad, vilket beviljades av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. Ombyggnationen har dimensionerats utifrån hydrologiska beräkningar och nederbördsdata mellan 1996 och 2014 som tar hänsyn till de nya högre nederbördsmängderna i jämförelse med den tidigare beräkningsperioden (1958-1985).

Kontakt

Vid frågor om byggprojektet kontakta:

Hanna Lundkvist, handläggare fastighetsenheten, Naturvårdsverket
Hanna.Lundkvist@Naturvardsverket.se

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552