Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Efterlevnad av rekommendationer för inrikesresor och sommaraktiviteter i Västra Götaland vecka 28

För mycket folk på var tionde tur i kollektivtrafiken och bristande efterlevnad i drygt hälften av länets kommuner. Det rapporterar Länsstyrelsen i Västra Götaland till regeringen under vecka 28. Bristerna vilar mest på enskilda individer. Verksamhetsutövarna tar överlag sitt ansvar.

Viss trängsel. Dessa två ord sammanfattar i mångt och mycket vecka 28 i Västra Götaland. Trängsel rapporteras främst från serveringsställen nattetid och badplatser vid vackert väder.

Brister på individnivå

Verksamhetsutövarna tar överlag sitt ansvar för att minska riskerna för smittspridning. Det finns i allmänhet både information och förutsättningar för att hålla avstånd och god handhygien. Kommunernas varningssignaler handlar istället om individer som inte tar sitt ansvar.

För trångt på vissa turer

Det finns vissa bekymmer i kollektivtrafiken. Var tionde tur går med överbeläggning. Alltså med fler människor ombord än nuvarande situation tillåter. Kollektivtrafiken har satt in en rad åtgärder för att komma till bukt med problemet, som främst rör vissa linjer och knutpunkter.

Äldre önskar mer hjälp

Aktiviteter för riskgruppen 70+ har anpassats eller ställts in helt. Det finns ofta möjligheter för riskgrupper att handla och sköta ärenden på trängselfria tider, men behoven är fortsatt betydande.

Nästa sammanfattning

Nästa sammanfattning av lägesbilden äger rum onsdagen den 15 juli. Vi skickar givetvis ut ett pressmeddelande.

Om Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att följa hur Folkhälsomyndighetens rekommendationer, riktlinjer och råd gällande inrikesresor och sommaraktiviteter efterlevs och vidta åtgärder vid behov. Enligt regeringsuppdraget är syftet att regeringen löpande ska få nationella lägesbilder från länsstyrelserna för att kunna vidta nödvändiga åtgärder om det finns indikationer på en ökad smittspridning i landet.

Läs mer om Länsstyrelsernas uppdrag

Se intervjun där landshövding Anders Danielsson och Annamaria Feldt från vår beredskapsenhet berättar mer om vårt uppdrag att följa efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kopplat till sommaraktiviteter och inrikes resor.

Tillsammans bromsar vi smittspridningen

Läget är fortsatt allvarligt, därför är det viktigt att vi alla fortsätter hålla i och hålla ut. Vi har alla ansvar för att hjälpa till att bromsa smittspridningen genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

  • Håll avstånd, både inne och ute
  • Tvätta händerna noga och ofta
  • Stanna hemma om du är sjuk
  • Res ansvarsfullt. Undvik så långt det är möjligt resor med färdmedel där det inte går att boka plats.
  • Undvik platser med mycket folk och trängsel
  • Undvik större sociala sammanhang som exempelvis dop, fester och begravningar
  • Personer i riskgruppen – var extra noga med att följa råden.

Kontakt