Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu ska vi återskapa korallrev i Kosterhavet

Korallrev vid Väderöarnas naturreservat. Foto: Lisbeth Jonsson

Korallrev vid Väderöarnas naturreservat. Foto: Lisbeth Jonsson

Idag finns två små områden med levande ögonkorallrev i Sverige. Det ena i Kosterhavets nationalpark, det andra i Väderöarnas naturreservat. Tidigare fanns korallrev på åtminstone fyra platser till. Nu ska vi placera ut konstgjorda revstrukturer i havet för att våra svenska koraller ska få en chans att återhämta sig.

Korallrev finns inte bara i tropiska områden. Några arter, bland annat ögonkorallen (Lophelia pertusa), lever i betydligt kallare och djupare vatten. De kallas för kallvattenkoraller. Kallvattenrev har en precis lika imponerande artrikedom som tropiska rev. Här finns bland annat havsanemoner, havsborstmaskar, armfotingar och trollhumrar som söker skydd i revens skrymslen och vrår. I nordöstra Atlanten har drygt 1300 olika arter dokumenterats bland ögonkorallerna.

Nu tänker vi hjälpa de svenska korallreven att återhämta sig. Vi gör det genom EU-projektet LIFE Lophelia. I projektet ska vi tillverka och placera ut konstgjorda revstrukturer i havet.
- Ögonkorallens larver finns naturligt i våra vatten, men de behöver hårda ytor som sticker upp från botten för att kunna sätta sig fast, trivas och växa till korallrev, säger Anita Tullrot, projektledare för LIFE Lophelia vid Länsstyrelsen i Västra Götaland.Vi räknar med att kunna börja placera ut de konstgjorda revstrukturerna om ett par år. Reven kommer att sättas på 80-100 meters djup.

På Göteborgs universitets marina laboratorium på Tjärnö pågår nu arbetet med att utforma de konstgjorda strukturerna. Här föder man upp korallens larver för att testa vad som attraherar dem.
- Vi undersöker olika material och ytstrukturer för att se vad larverna helst sätter sig fast på. Vi tror också att det är viktigt hur vi utformar de konstgjorda reven så att det bildas gynnsamma strömmar och virvlar som underlättar för larverna att få fäste, säger Ann Larsson, ansvarig forskare på Göteborgs universitet.

Med EU-projektet LIFE Lophelia hoppas vi både utveckla en metod för att restaurera kallvattenkoraller och sedan återställa sex platser med ögonkorall. De sex finns i samtliga fall inom Kosterhavets nationalpark och Väderöarnas naturreservat.

Kosterhavet och Väderöarna bildar tillsammans Kosterfjorden-Väderöfjordens Natura 2000-område. Ett område med särskilt skydd inom Europeiska Unionen.
- Meningen är att den kunskap vi tar fram sedan ska kunna användas för restaurering av kallvattenkoraller på andra platser i Europa, säger Anita Tullrot.

LIFE Lophelia drivs av Länsstyrelsen i Västra Götaland i samarbete med Göteborgs universitet. Projektet har fått medel från Europeiska unionens LIFE-program och medfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten. Projektet startade hösten 2019 och pågår till och med 2025.

Det finns möjlighet att se de vackra korallerna i sommar, i akvarium på Tjärnö marina laboratorium, utanför Strömstad.

Tjärnö marina laboratoriums webbplatslänk till annan webbplats

Om LIFE Lophelia projektet på vår webbplatslänk till annan webbplats

Allmän information om Life-projektlänk till annan webbplats

Kontaktpersoner:

Anita Tullrot
Projektledare
Länsstyrelsen Västra Götaland
010-224 47 42

Ann Larsson
Senior forskare
Tjärnö marina laboratorium
Göteborgs universitet
ann.larsson@marine.gu.se
031-786 96 13

Kontakt