Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Kraftigt ökat byggande men fortsatt höga trösklar

Under 2019 byggdes 10 300 nya bostäder i länet - den högsta siffran sedan rekordåret 1991. Och för första gången sedan 2015 byggdes fler hyresrätter än bostadsrätter. Dessutom påbörjades byggandet av 9 800 bostäder i länet, av vilka cirka 75 procent fanns i Göteborgsregionen. Detta, och mycket annat, visar Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys som publiceras idag.

– Vi ser flera positiva tendenser i årets analys, men vi ska komma ihåg att stor del av materialet analysen bygger på har samlats in innan coronapandemin. Pandemin kommer att påverka bostadsbyggandet, hushållens förmåga att tillgodose sina bostadsbehov och därmed också hemlösheten och inträdet på bostadsmarknaden, men vad effekterna blir är ännu osäkert, säger Lars-Gunnar Krantz, bostadsstrateg på Länsstyrelsen. 

Trots kraftigt ökat bostadsbyggande bedömer de flesta kommuner i länet att de har brist på bostäder. Det finns några generella faktorer som begränsar hushållens möjligheter att hitta en bra bostad, där inkomstnivå är en grundläggande förutsättning för valmöjligheterna. Dessutom får hushåll som har bristande kontaktnät och kort tid i bostadskö stora problem.

– Situationen är oroande och svårigheten att hitta en lämplig bostad påverkar i en förlängning livskvaliteten och ungdomars och barns uppväxtvillkor. Särskilt svårt är det för hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden för första gången eller på en ny ort, berättar Jacob Hellström, bostadsstrateg på Länsstyrelsen.

Fler hyresrätter än bostadsrätter byggdes under 2019. Ett verktyg för byggande av hyresrätter har varit de statliga investeringsstöden. I mars 2020 hade Länsstyrelsen fattat beslut om stöd till totalt 6 370 bostäder i 43 av kommunerna i länet. Göteborg och Skövde är de kommuner där det finns flest bostäder som fått beslut om investeringsstöd. Vad är då utmaningarna för framtiden?

– Det finns flera utmaningar, exempelvis att bostadsbyggandet behöver ligga på samma höga nivå som de senaste åren för att kunna bidra till minskad bostadsbrist. Samtidigt finns väldigt skilda behov av och förutsättningar för bostadsbyggandet i vårt län. Göteborgsregionen skiljer sig till exempel mycket från hur det ser ut i Fyrbodal och Skaraborg, avslutar Lars-Gunnar Krantz.

Länsstyrelsen har i år även ett uppdrag att stödja kommunerna i att motverka vräkningar av barnfamiljer och planerar aktiviteter för detta under kommande höst. Erfarenheter från detta arbete kommer att presenteras i nästa års bostadsmarknadsanalys.

Om Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys

Länsstyrelsen Västra Götaland följer och analyserar vad som händer på bostadsmarknaden i länet. I detta arbete ingår bland annat att varje år ta fram en regional bostadsmarknadsanalys. Ett viktigt underlag är svaren på Boverkets bostadsmarknadsenkät till kommunerna.

Läs Länsstyrelsens bostadsmarknadsanalys Länk till annan webbplats.


Kontakt