Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelserna ska stötta kommunernas tillsyn av serveringsställen

Inom kort kommer riksdagen att fatta beslut om en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.

Enligt det nya lagförslaget ansvarar kommunerna inte bara för tillsynen av restauranger, barer och kaféer utan kommer även ha befogenhet att meddela förelägganden och tillfälligt stänga ett serveringsställe. Länsstyrelserna ska bistå kommunerna med vägledning i detta arbete.

För att minska risken för spridning av covid-19 ska restauranger, barer och kaféer vidta särskilda åtgärder i enlighet med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Hittills har kommunerna skött tillsynen över serveringsställena medan regionens smittskyddsläkare har beslutat om det funnits anledning till en tillfällig stängning.

Enligt det nya lagförslaget har kommunerna utöver tillsynen även befogenhet att meddela förelägganden som krävs samt möjlighet att tillfälligt stänga ett serveringsställe som inte följer lagen eller föreskrifterna. Lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder föreslås att gälla från den 1 juli till och med den 31 december 2020.

Länsstyrelserna har fått uppdraget att ge kommunerna i respektive län stöd, råd och vägledning i detta arbete.

– Lagen börjar snart att gälla och vi arbetar nu snabbt med att se hur vi kan stötta länets kommuner med vägledning och nödvändig tillsynsdokumentation för att underlätta deras arbete, säger David Engstrand, samordnare för uppdraget på Länsstyrelsen Stockholm.

Länsstyrelsen Stockholm har även uppdraget att samordna länsstyrelsernas arbete. Det innebär bland annat att bistå med rutiner och dokumentation för att skapa en sammanhållen regeltillämpning.

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552