Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Skolbarn fortsätter leta främmande arter

Barn undersöker djur. Foto: Anna Dimming, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Lärare och elever ut till kusten för att leta efter främmande arter. Sedan rapporterar de in fynden till forskare och myndigheter. Foto: Anna Dimming, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Penselhårskrabba, rödbrunt mossdjur och luden spökräka. I projektet Främmande arter i Västra Götalands län letar lärare och elever efter främmande arter vid kusten. Nu fortsätter projektet fyra år till.

− Det här är ett lyckat och uppskattat projekt inom det man kallar citizen science eller medborgarforskning, säger Anna Dimming på Länsstyrelsen Västra Götaland. Forskare och myndigheter får viktig information om spridning av främmande arter samtidigt som barnen lär sig mer om havet.

Projektet syftar till att öka kunskapen hos både lärare och elever om havet, marin forskning och om problemet med invasiva främmande arter. Lärare och elever får träffa forskare som studerar främmande arter i havet. Dessutom gör de egna fältundersökningar och ger sig ut till kusten på jakt efter arterna. Elevernas fynd rapporteras in på webbplatsen nyaarter.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och i Havs- och vattenmyndighetens inrapporteringssystem för vattenorganismer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Hittills har fem kommuner och över 1 600 elever i Västra Götalands län deltagit och nu står det klart att Havs- och vattenmyndigheten beviljar projektmedel för ytterligare fyra år. Totalt får projektet 1 628 000 kr genom anslaget 1:2 Miljöövervakning från Havs- och vattenmyndigheten. Fokus kommer ligga på skolor i kommuner med större hamnar.

På sikt hoppas man kunna sprida metodiken till en tredjedel av Sveriges alla kustkommuner.

Fakta om projektet

Skolprojektet Främmande arter i Västra Götalands län startade 2017 efter en idé av Havets Framtidsverkstad. Projektet har sedan letts gemensamt av forskare och personal på Havets Framtidsverkstad, projekt 8+fjordar i Stenungssunds kommun, Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Göteborgs marinbiologiska laboratorium samt Sportfiskarna region väst.

Målet med projektet är att förbättra möjligheterna till tidig upptäckt och inrapportering av främmande arter i havet längs hela Sveriges kust.

I Västra Götalands län har över 1 600 elever och ett 50-tal lärare deltagit hittills i projektet, från totalt 14 olika grundskolor och en gymnasieskola. Följande skolor har varit med: I Stenungsunds kommun: Stenungskolan, Ekenässkolan, Jörlandaskolan och Stora Högaskolan. I Orust kommun: Ängås skola, Varekils skola och Henåns skola. I Kungälvs kommun: Ytterbyskolan, Marstrands skola, Diseröds skola och Kärna skola. I Tjörns kommun: Kållekärr skola och Rönnängs skola. I Uddevalla kommun har Uddevalla gymnasieskola varit med.

Kontakt

Anna Brodin

Presskontakt