Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hjälp oss att hitta ekoxar i länet

En svartbrun skalbagge med horn, som sitter på en människohand. Skalbaggen är ungefär lika stor som halva handen.

Foto: Catharina Christensen

Nu behöver Länsstyrelsen hjälp att följa Europas största skalbagge – ekoxen. Ut och leta i vårt vackra Västra Götaland. Rapportera sedan dina eventuella fynd till webbplatsen ekoxeuppropet.se. Det går givetvis lika fint med e-post, sms eller ett vanligt telefonsamtal. Tusen tack på förhand!

Med sina karakteristiska betar och en kroppslängd på upp till nio centimeter är ekoxen lätt att känna igen. Därför tog landets länsstyrelser år 2013 hjälp av allmänheten för att kartlägga den fridlysta skalbaggen. Vi fick då in 1 760 rapporter på 2 527 ekoxar i 17 olika län. Flertalet rapporter kom in från landets sydöstra delar.

Nu är det dags att leta ekoxar på nytt. Den mäktiga skalbaggen är mycket sällsynt i Västra Götaland, men förhoppningsvis inte helt frånvarande.

– Det finns mycket få sentida fynd av ekoxe i Västra Götaland. Enstaka observationer har gjorts vid Lygnern, på Orust och i ekmiljöerna runt Mjörn. Med allmänhetens hjälp hoppas vi dock få in ytterligare fynduppgifter som ger oss en bättre uppfattning om ekoxens utbredning i länet och i vilka miljöer vi kan göra insatser för att gynna denna iögonfallande skalbagge, säger Peter Post, biolog på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Sju år senare är det alltså dags för ett nytt upprop bland allmänheten. Genom ett webbformulär, e-post eller telefon/sms, uppmanas nu allmänheten att rapportera fynd av ekoxen. Uppropet sker i samarbete mellan 15 Länsstyrelser och koordineras av Länsstyrelsen Östergötland.

– Vi hoppas att allmänheten vill vara med och bidra på samma engagerade sätt även den här gången. 2013 visade det sig att ekoxens utbrednings- och kärnområden hade krympt och koncentrerats ytterligare mot kusterna. Det är mycket värdefull information för oss på så vis att vi vet var vi ska göra insatser för att gynna populationerna, säger Nicklas Jansson, biolog på Länsstyrelsen Östergötland.

Ekoxen har gått starkt tillbaka i norra Europa under de senaste årtiondena och är skyddad inom hela EU. Alla medlemsländer måste rapportera ekoxens status var sjätte år. Ekoxen är även sällsynt i Sverige förutom i vissa delar av Blekinge, Kalmar och Östergötland. Största hotet är igenväxningen av hagmarker och alltför täta och mörka grandominerade skogar.

Rapportera dina fynd

Du kan rapportera dina fynd på olika sätt:

Formulär på ekoxeuppropet.se (hos Länsstyrelsen Östergötland)länk till annan webbplats

E-post: ekoxeuppropet@lansstyrelsen.se

Telefon och SMS: 010-223 55 80 och 073-086 43 28

Telefontider: Vardagar kl 9.00-11.30, 13.00-15.00

Viktiga uppgifter vid rapportering är:

 • Foto av ekoxen.
 • Var (fastighet, adress eller koordinat) och när du sett ekoxen.
 • Kön, antal och storlek.
 • Omständighet, ekoxens tillstånd, till exempel flygande, parande, död.
 • Namn, adress, e-post och telefon till dig som rapporterar.

Fakta om ekoxen

 • Ekoxen är Europas största skalbagge.
 • Hanen kan bli upp till nio centimeter lång inklusive sina betar, medan honan oftast är mindre, cirka fyra centimeter lång.
 • Ekoxens larv lever av döda stubbar och rötter av ek (men även bok, björk och hassel) under jord på varma och soliga platser.
 • Utveckling från larv till färdig skalbagge tar fyra till fem år.
 • Som fullbildad skalbagge lever den ungefär två månader, om den inte innan dess blivit mat till någon skata, grävling eller mås.
 • Ekoxen kan oftast ses flyga i skymningen eller krypa vid savflöden på olika lövträd från slutet av maj.

Kontakt