Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ålgräsängar återplanteras i Kosterhavets nationalpark

Ålgräs dykare. Foto: 

Totalt ska 8 000 kvadratmeter ålgräs restaureras, den största ytan hittills i landet. Foto: Eduardo Infantes, Göteborgs universitet.

Ålgräsängar är oumbärliga för den biologiska mångfalden i havet. Nu ska Sveriges största restaurering av ålgräs genomföras i två vikar i Kosterhavets nationalpark. 

När Länsstyrelsen och Göteborgs universitet skulle undersöka ålgräset i Kosterhavets nationalpark 2018 upptäckte man att det hade försvunnit helt i två vikar vid Sydkoster.

Tillsammans reagerade man snabbt och genomförde testplanteringar av ålgräs under sommaren 2019. Nu har testplanteringarna följts upp och ålgräset har överlevt.

– De positiva resultaten från testplanteringarna gör att vi nu vill restaurera ålgräs i större skala på de här två platserna, säger Beatrice Alenius, marinbiolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Under maj till juli ska 8 000 kvadratmeter ålgräs restaureras vid Långevik och Tångudden vid Sydkoster, den största ytan hittills i landet. Skotten tas från en närliggande och livskraftig ålgräsäng och planteras sedan av dykare.

Ålgräset planteras i ett schackrutigt mönster, där varannan kvadratmeter är planterad och varannan är tom. På så sätt behövs det färre skott. De kommande åren kommer planteringarna att följas för att se så att ålgräset överlever och sprider sig till de tomma rutorna.

– Kanske har ankring av fritidsbåtar bidragit till att ålgräset försvunnit. I framförallt en av vikarna brukar det ligga många båtar, säger Anita Tullrot som arbetar med förvaltning av Kosterhavets nationalpark. Som båtägare ska man vara försiktig så att man inte ankrar i grunda vikar med ålgräs.

Nu planerar Länsstyrelsen för ankringsförbud i de båda vikarna för att skydda det nya ålgräset. Ålgräsängar är bland annat viktiga miljöer för torsk, havsöring och ål. De bidrar också till att minska övergödningen och växthuseffekten, genom att ta upp och lagra näringsämnen och koldioxid.

Restaureringen är en del av ett fyraårigt projekt som finansieras av Europeiska havs- och fiskerifonden, tillsammans med Havs - och vattenmyndigheten genom anslag 1:11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Under projekttiden ska totalt två hektar ålgräs restaureras. Åtgärden är en del av havsmiljödirektivets åtgärdsprogram för att nå god miljöstatus.

Fakta om ålgräs

Ålgräs är ett sjögräs som kan bilda ängar under ytan. Ålgräsängarna myllrar av liv och är viktiga för den biologiska mångfalden. De är bland annat födosöksområde och barnkammare åt många fiskar och kräftdjur. Ålgräsängarna hör till de mest mångsidiga och produktiva ekosystemen som finns, men är hotade, bland annat på grund av övergödning, överfiske och exploatering av grunda havsbottnar.

Besök för media i Kosterhavets nationalpark

Måndag 25 maj kommer Länsstyrelsen åka ut till restaurerings­området vid Sydkoster. Journalister som är intresserade av att följa med kan anmäla sig till Anita Tullrot på anita.tullrot@lansstyrelsen.se senast onsdag 20 maj.

Kontaktpersoner

Länsstyrelsen Västra Götaland

Beatrice Alenius
Marinbiolog, projektledare
010-224 44 75
beatrice.alenius@lansstyrelsen.se

Anita Tullrot
Marin naturvårdsförvaltare Kosterhavets nationalpark
010-224 47 42
anita.tullrot@lansstyrelsen.se

Göteborgs universitet

Per Moksnes
Forskare vid institutionen för marina vetenskaper
0732-57 62 24
per.moksnes@marine.gu.se

Bilder

Ålgräs. Foto: Per Moksnes. 

Ålgräs.jpg. Foto: Per Moksnes.

Plantering ålgräs. Foto: Per Moksnes.

Plantering ålgräs.jpg. Foto: Per Moksnes.

Dykare vid båt under plantering av ålgräs. Foto: Anita Tullrot. 

Dykare vid båt.jpg. Foto: Anita Tullrot.

Kontakt

Anna Brodin

Presskontakt