Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny strategi för framtidens laxfiske i Vänern

Gammelkroppa fiskodling. Foto: Marco Blixt, Fortum.

Gammelkroppa fiskodling som nu planerar för en expansion i form av en landbaserad odling för Gullspångslax. Foto: Marco Blixt, Fortum.

En ny strategi ska göra laxfisket i Vänern mer attraktivt och hållbart för framtiden. Strategin innebär bland annat att en helt ny avelsanläggning byggs på land.

– Det här är ett stort steg, säger Anna Hagelin, projektledare på Länsstyrelsen Västra Götaland. Vi tar ett helhetsgrepp med förbättringar både för den vilda fisken och för den som vill fiska.

Aktörerna som tillsammans jobbat fram strategin för laxens framtid i Vänern är Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland, Fortum Sverige AB, Gammelkroppa Lax AB samt Sveriges lantbruksuniversitet.

Det är för att kompensera den fiskeskada som utbyggnaden av Klarälven respektive Gullspångsälven orsakar som Fortum, enligt domar, varje år sätter ut 175 000 smolt av lax och öring. Men nu tas första steget till en ny strategi för utsättning, som aktörerna tror kommer gynna både fisk och fiske. Strategin har två syften. Dels ska den gynna vildfödd Klarälvsfisk. Den ska också säkra tillgången på odlad Gullspångsfisk.

Gullspångsfisk ersätter avel på Klarälvsfisk

Själva detaljerna i strategin kommer aktörerna jobba med tillsammans framöver, men redan nu upphör aveln på Klarälvsfisk. Den ersätts i stället med Gullspångsfisk. Gullspångsfisk växer generellt sett snabbare och blir större och är därför attraktiv för fiske.

– Det här kommer man att märka i Vänern under de kommande åren, säger Anna Hagelin.

Vad gäller arbetet med att bevara arter, ser det idag ganska ljust ut för både vildfödd Klarälvslax och vildfödd Klarälvsöring. Därför behöver de inte längre sättas ut med avseende på bevarande. I stället innebär strategin att smolt av lax och öring av Gullspångsstam får ta över rollen som kompensationsfisk för minskat fiske på grund av kraftverksutbyggnad. Klarälven blir framöver en ren vildlaxälv.

Ny avelsstation på land

I den nya strategin ingår att bygga en ny avelsstation på land. Med den hoppas aktörerna kunna säkra framtida odling och kompensationsutsättning av Gullspångsstam till Vänern.

– Det har varit svårt att säkra tillgången på fisk av Gullspångsstam i odlingen. Vi tror att den nya avelsstationen kan förbättra det läget avsevärt, säger Johnny Norrgård, vd på Gammelkroppa Lax AB.

Även en avelsstation på land behöver tillskott av ny fisk med jämna mellanrum. Under våren 2020 kommer man därför sätta ut ett större antal Gullspångssmolt i Norsälvens nedre delar, för att testa om älven passar för att återfånga fisk. Fisken sätts ut som smolt och lekmogen fisk återvänder sedan till sin utsättningsälv, där några individer kan fångas och sättas i avelsstationen.

Annan inriktning i Forshaga

Den nya strategin innebär också att avelsfisket på anläggningen i Forshaga avvecklas. Anläggningen blir i stället en ren fångst- och transitanläggning för vild Klarälvslax och Klarälvsöring, som transporteras upp till norra Klarälven för naturlig lek.

– Nu ska vi se över detaljerna för strategin, tillsammans med länsstyrelserna och Sveriges lantbruksuniversitet, säger Marco Blixt, fiskeansvarig på Fortum Sverige AB. Det handlar till exempel om att titta på avelsanläggningens utformning och hur vi säkerställer Gullspångsfiskens unika genetiska egenskaper genom ett kvalitetssäkrat avelsprogram för den nya anläggningen.

Framtidens laxfiske i Vänern – strategin i korthet (pdf)PDF

Kontakter

Länsstyrelsen Västra Götaland

Anna Hagelin
Projektledare
010-224 54 73
anna.hagelin@lansstyrelsen.se

Fredrik Larsson
Länsfiskekonsulent
010-224 50 30
fredrik.larson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Värmland
Pär Gustafsson
Sakkunnig fiskfrågor, projektledare
010-224 74 40
par.gustafsson@lansstyrelsen.se

Jonas Andersson
Länsfiskekonsulent
jonas.s.andersson@lansstyrelsen.se
010-224 74 32

Fortum Sverige AB
Marco Blixt
Fiskeansvarig
070-369 12 22
marco.blixt@fortum.com

Gammelkroppa Lax AB
Johnny Norrgård
Vd Gammelkroppa lax AB
072-705 60 69
info@gammelkroppalax.se

Kontakt

Anna Brodin

Presskontakt