Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Borgundaberget skyddas som naturreservat

Grusväg slingrar sig fram genom ett jordbrukslandskap mot ett berg bevuxet med blandskog.

Foto: Henrik Roos, Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har beslutat att skydda Borgundaberget som naturreservat. Berget är beläget mellan Stenstorp och Skultorp i Skövde och Falköpings kommuner. På berget växer ädellövskog med sällsynta mossor och lavar och här finns också en av Skaraborgs artrikaste betesmarker.

Det drygt 80 hektar stora Borgundaberget är ett så kallat platåberg med ovanlig geologi precis som Kinnekulle, Billingen, Mösseberg med flera. Dessa berg består av ett antal olika lager av bergarter med ett skyddande hårt diabaslager högst upp. Länsstyrelsen kommer att anlägga en vandringsled runt bergets platå.

– Det blir en fantastisk promenad i spännande natur och med härlig utsikt. I klart väder kan man se ända till Omberg i Östergötland, säger Henrik Roos, biolog på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Som de flesta andra av Västgötabergen var Borgundabergets platå så gott som skoglös fram till mitten av 1800-talet. Istället fanns här öppna betesmarker. Den skog som idag klär in berget har fått växa upp ganska orörd sedan betet successivt upphörde under 1900-talet. Idag har skogen blivit gammal och hyser ett mycket rikt växt- och djurliv med flera ovanliga arter.

– Det mesta av skogen på Borgundaberget kommer att få växa fritt men vi kommer också att restaurera tillbaka några av de gamla betesmarkerna, säger Henrik Roos.

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig