Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risken för gräsbrand är stor på flera håll i länet

Bild på gräsbrand

Fjolårsgräset är torrt och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand. Var därför alltid försiktig med eld utomhus.

Många samhällsviktiga verksamheter har hög belastning på grund av den rådande coronapandemin. Det kan därför vara viktigare än någonsin att tänka på att inte belasta räddningstjänst i onödan. Kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för att ha släckutrustning till hands.

Tänk på att:

Kontakt

Tjänsteman i beredskap