Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Detta gör vi för att underlätta för näringslivet

Coronapandemin slår hårt mot näringslivet. Nu vill vi dra vårt strå till stacken för att hjälpa länets företagare igenom denna tuffa period.

Länsstyrelsen prioriterar, precis som andra företag och myndigheter, i sin ordinarie verksamhet vid en samhällsstörning. I det ingår till exempel att prioritera verksamheter som gör att skadeverkningarna av en kris blir så små som möjligt för andra, till exempel för företag som riskerar ekonomiska svårigheter.

- Vi myndigheter har ett viktigt uppdrag i denna utmanande tid. Vi är i en tid där vi måste arbeta tillsammans, solidariskt och i gemenskap, för att hantera de störningar i samhället som uppstår. Från Länsstyrelsen ska vi bidra till att hålla samman länet, både när det gäller företagande och kommunernas och andra myndigheters arbete, säger landshövding Anders Danielsson.

Det här gör vi:

 • Vi betalar våra fakturor snabbt
  Vi betalar våra fakturor omgående och väntar inte till förfallodagen på fakturan. Syftet är att genom snabba utbetalningar stärka företagens likviditet.
 • Vi ger anstånd och förlänger betalningstider och erbjuder vid behov avbetalningsplaner
  Har de företag vi levererat en vara eller tjänst åt inte möjlighet att betala kundfakturan är vi generösa med att ge anstånd eller möjlighet till avbetalningsplaner.
 • Vi snabbar på våra utbetalningar
  Vi har förenklat våra rutiner, så att våra utbetalningar snabbare ska nå fram.
 • Förändringar av vår tillsyn
  Vi ställer om vårt arbete med tillsyn för att inte öka smittspridningen i samhället och för att ta hänsyn till den svåra situation som många företag och enskilda har.

På verksamhet.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Information till företagare, Verksamhet.se Länk till annan webbplats.

På Västra Götalandsregionens webbplats kan du läsa om vilka insatser som görs för att stötta näringslivet i Västra Götaland.

Effekterna av covid-19 i näringslivet, Västra Götalandsregionen Länk till annan webbplats.

Regeringen har beslutat om ett tillfälligt stöd till hyresvärdar som har gett rabatt på fasta lokalhyreskostnader till hyresgäster i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand.

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552