Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gods till järnväg med investeringsstöd från Klimatklivet

Godståg

Foto:Michael Erhardsson/ Mostphotos

Smarta godstransporter på fossilfria bränslen är en del av resultatet från Klimatklivet. Sedan december 2019 har Klimatklivet beslutat om ytterligare 200 nya åtgärder. Åtgärderna beräknas minska Sveriges totala utsläpp med 220 000 ton koldioxid per år.

Klimatklivet har beviljat nya åtgärder inom infrastruktur för omkring 100 miljoner kronor sedan senhösten 2019. Södra Skogsägarna, Vaggeryds kommun och Falköpings kommun har fått stöd för att bygga omlastningscentraler för att öka överflyttningen av gods från lastbil till tåg. Flera satsningar görs även på biogasanläggningar och tankstationer för flytande biogas.

– Vi är medvetna om att Sverige och omvärlden befinner sig i ett speciellt läge just nu där tillfälliga insatser i samhället behöver prioriteras. Samtidigt ser vi positivt på att aktörer som har möjlighet genomför sina åtgärder som planerat och kan fortsätta det långsiktiga arbetet mot ett fossilfritt och hållbart samhälle, säger Carl Mikael Strauss, chef för Klimatklivsenheten på Naturvårdsverket.

Utbyggnad av biogas bidrar till fler fossilfria transporter
Sedan hösten 2019 har Klimatklivet beviljat stöd till bland annat två större anläggningar som producerar biogas. En av dem är Gasum, som har beviljats 158 miljoner kronor i stöd för att bygga en ny produktionsanläggning för flytande biogas i Götene. Gasen produceras från gödsel och industriellt avfall och beräknas minska utsläppen från transportsektorn med 24 000 ton koldioxid per år. Även Scandinavian Biogas, en biogasanläggning i Södertörn, har fått 154 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet. Genom stödet kan de bygga ut och höja kapaciteten i sin biogasanläggning. Åtgärden förväntas bidra med en årlig minskning av koldioxidutsläpp från inrikestransporter med 22 000 ton per år.

– Transportsektorn står idag för en stor andel av våra koldioxidutsläpp. Det är därför glädjande att se så många spännande och progressiva transportrelaterade åtgärder här i Västra Götaland, säger Annah Lintorp, handläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Nästa ansökningsperiod för Klimatklivet öppnar den 5 maj – 28 maj.

För mer information: https://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Gods-till-jarnvag-med-investeringsstod-fran-Klimatklivet/länk till annan webbplats

För att se beviljade åtgärder i Västra Götaland: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/miljo-och-vatten/energi-och-klimat/klimatinvesteringsstod.htmllänk till annan webbplats

Kontakt