Publiceringsdatum: 24 mars 2020

Risken för gräsbrand är stor på flera håll i länet

Bild på gräsbrand

Fjolårsgräset är torrt och en liten gnista kan snabbt sprida sig till en större brand. Var därför alltid försiktig med eld utomhus.

Många samhällsviktiga verksamheter har hög belastning på grund av den rådande coronapandemin. Det kan därför vara viktigare än någonsin att tänka på att inte belasta räddningstjänst i onödan. Kom ihåg att det är du som eldar som är ansvarig för att ha släckutrustning till hands.

Tänk på att:

  • Ta reda på vilka lokala regler som gäller för eldning utomhus och om det råder eldningsförbud där du vistas. Det är kommunen som beslutar om lokala eldningsförbud.
  • Följ SMHI:s brandriskprognoslänk till annan webbplats
  • Ladda ner appen ”Brandrisk Ute”länk till annan webbplats för att hålla koll på läget där du befinner dig. Appen finns för iPhone, iPad och Android. Du hittar den på App Store eller Google Play.
  • Råd till dig som ska elda hittar du på Räddningstjänsten Storgöteborgs webbplatslänk till annan webbplats

Kontakt

Tjänsteman i beredskap