Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nominera årets slåtterängsskötare 2020

En grönskande äng med många gula blommor samt några vita.

Länsstyrelsen kommer även i år att dela ut ett hederspris för insatser för en av länets slåtterängar. Med priset vill vi uppmärksamma de personer och föreningar som gör ett enormt arbete med ängarna samt uppmuntra till fortsatta insatser. Du kan vara med och påverka. Lämna in ditt förslag till årets slåtterängsskötare 2020.

Du är välkommen att nominera enskilda personer, familjer eller föreningar som tar hand om en äng. Om du nominerat någon ett tidigare år, är du välkommen att nominera den eller de personerna igen.

Ange i din nominering:

  • Den eller de nominerades namn och adress
  • Vilken äng det gäller
  • Motivering till varför din kandidat förtjänar priset
  • Kontaktuppgifter till dig

Skicka ditt förslag med din motivering till landsbygd.vastragotaland@lansstyrelsen.se senast 30 mars.

En referensgrupp med representanter för länets Hembygdsförbund och Naturskyddsföreningen kommer att delta när årets slåtterängsskötare 2020 utses.

Biologisk mångfald och kulturarv

Slåtterängar är mycket artrika och har ett stort biologiskt värde. De är också levande kulturhistoria och en viktig del av vårt kulturarv. Det behövs en årlig arbetsinsats för att inte ängsblommorna ska konkurreras ut och försvinna från ängen. De är därför helt beroende av att det finns människor som fortsätter sköta dem.

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet

Kontakt