Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya vägar för att utveckla vårt rika kulturmiljöarv

En person med en scanner läser in en hällristning

För att utveckla ett digitalt arbetssätt inom kulturmiljövården dokumenteras nu hällristningar med hjälp av 3D-teknik. Foto: Länsstyrelsen.

Nu ska offentliga aktörer inom kulturmiljöområdet i Västra Götaland samverka för att insatser ska få större genomslag. Det sker via plattformen Kulturmiljö 2030.

– En viktig perspektivförändring är att fokus flyttat från kulturmiljöarbete för dem med anknytning till platsen till ett gemensamt kulturarv tillgängligt för alla. I det ligger också att synliggöra de delar av historien som medvetet eller omedvetet inte lyfts fram, säger Mats Herklint, chef för kulturmiljöenheten på Länsstyrelsen Västra Götaland.

– I vårt digitaliserade samhälle förväntas all information finnas tillgänglig digitalt. Något som även gäller kulturmiljö. Kulturmiljövården behöver därför fortsätta utveckla arbetssätt och använda ny teknik för att hänga med i utvecklingen, fortsätter Mats Herklint. Ett exempel är den dokumentation av hällristningar som vi nu gör med hjälp av 3D-teknik.

Kulturmiljö 2030 pekar ut de viktigaste gemensamma prioriteringarna i arbetet under närmaste decenniet, till exempel att integrera kulturarvsfrågor i klimatanpassningsarbetet.

I samverkansplattformen ingår förutom Länsstyrelsen Västra Götaland även Bohusläns museum, Västergötlands museum, Göteborgs stadsmuseum och Västra Götalandsregionens förvaltning för kulturutveckling.

Läs mer:

Kulturmiljö 2030 – ett framåtriktat kulturmiljöarbete i Västra Götaland 2020–2030PDF

Kontakt

Mats Herklint
Enhetschef
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Telefon: 010-224 45 58

Anita Nilsson
Pressansvarig
Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon: 010-224 45 46

Kontakt