Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Bidrag att söka för att säkra tillgången till dricksvatten

Man dricker vatten ur ett glas.

Foto: Ida Edgren/Länsstyrelsen Västra Götaland

Nu kan kommuner, kommunala bolag och företag söka bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten. Länsstyrelsen i Västra Götaland har nästan sex miljoner kronor att fördela och det är bråttom att ansöka.

Torka och vattenbrist har ställt till med stora problem på flera håll i landet på senare år. Även delar av Västra Götaland har drabbats. Förutom vattenbrist kan även översvämningar ställa till med problem för dricksvattenförsörjningen.

Förra året fördelades cirka 45 miljoner och 132 projekt fick stöd. I år fördelar Havs- och vattenmyndigheten 58 miljoner kronor till länsstyrelserna och Västra Götaland förfogar över nästan sex av dessa.

Det är bråttom att ansöka om bidrag, senast den 3 april ska ansökan vara inne hos Länsstyrelsen. Bidraget kan uppgå till högst en miljon kronor och avse högst hälften av kostnaden för åtgärderna.

Eftersom det är ont om tid för genomförande vill Länsstyrelsen i Västra Götaland ha ansökningar med tydligt avgränsade åtgärder, exempelvis:

  • övervakning grundvattennivåer, exempelvis sätta observationsrör,
  • provtagning och analys av råvattenkvalitet,
  • övervakningssystem i ledningsnät och vattenverk,
  • informationsmaterial och kampanjer,
  • åtgärder för att säkra nödvatten.

Mer information om vad man kan söka bidrag för, vilka regler som gäller och ansökningsblanketter finns på Länsstyrelsens webbsida:

Stöd för säkrad dricksvattentillgång

Kontakt

Sofia Book

Projektledare

Joel Lilljebjörn

Vattenhandläggare