Publiceringsdatum: 27 februari 2020

Senast uppdaterad: onsdag 20 maj, 12.36

Information om coronaviruset

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om coronaviruset och sjukdomen covid-19. Du kan också läsa om Länsstyrelsens arbete med anledning av coronaviruset.

Spridningen av covid-19 är en pandemi

Det pågår en smittspridning av coronaviruset i Sverige. Världshälsoorganisationen WHO har klassificerat utbrottet av covid-19 som en pandemi. Det betyder att sjukdomen nu finns eller snart kommer att finnas i alla världsdelar och att den sannolikt kommer att drabba alla världens länder. (Källa: Folkhälsomyndigheten)

Tillsammans tar vi ansvar för att minska smittspridningen

För att minska risken för smittspridning är det viktigt att vi alla tar vårt ansvar. Följ rekommendationer hos ansvariga myndigheter och:

 • Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola.
 • Tvätta händerna med tvål och varmt vatten ofta
 • Håll avstånd, undvik större sociala sammanhang, ta personligt ansvar.
 • Tänk över om resan verkligen är nödvändig. Minskar vi resandet minskar vi också risken för smittspridning.
 • Du som är över 70 år uppmanas att begränsa dina kontakter med andra människor så långt som möjligt under en tid framöver. Det gäller även om du känner dig frisk.
 • Du som anhörig bör undvika att besöka äldre släktingar om det inte är helt nödvändigt, även om de är friska. Det råder nu besöksförbud på äldreboenden.
 • Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela enbart bekräftad information från trovärdiga källor.

Ansvariga myndigheters information

Här nedan har vi samlat länkar till ansvariga myndigheter.

Folkhälsomyndigheten är nationellt ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning samt en lista med frågor och svar som uppdateras regelbundet.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens startsidalänk till annan webbplats

FAQ about covid-19 from The Public Health Agency of Sweden in englishlänk till annan webbplats

Information about covid -19 in other languageslänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionen ansvarar för smittskyddet på regional nivå och för hälso- och sjukvård i länet.

Smittskyddet Västra Götalandlänk till annan webbplats

Västra Götalandsregionens informationssidalänk till annan webbplats

Här finns samlad information och länkar till ansvariga myndigheter. Webbplatsen Krisinformation.se drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

Viktiga telefonnummer på krisinformation.selänk till annan webbplats

Information om coronaviruset och om symptom på sjukdomen samt vart du vänder dig vid symptom.

Webbplatsen Vårdguiden 1177.selänk till annan webbplats

Reseinformation med anledning av coronaviruset.

Utrikesdepartementetlänk till annan webbplats

Här finns informationsblad på olika språk om att bromsa smittspridningen.

Migrationsverketlänk till annan webbplats

Är du verksamhetsutövare och vill veta mer om samhällsviktig verksamhet? Du hittar bra information på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats.

Samhällsviktig verksamhet, MSBlänk till annan webbplats

Stöd till aktörer, MSBlänk till annan webbplats

Informationssatsning om det nya coronaviruset, MSBlänk till annan webbplats

Regeringen har beslutat att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare tillsvidare inte får hållas. Polisen ansvarar för att beslutet efterlevs.

Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Här kan du läsa om regeringens arbete och insatser med anledning av coronaviruset.

Regeringenlänk till annan webbplats

Regeringen har fattat beslut om att ytterligare begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 29 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 50 deltagare.

Begränsade möjligheter vid sammankomster och tillställningar, Polismyndighetenlänk till annan webbplats

Folkhälsomyndigheten har tagit fram information och underlag till arrangörer av evenemang. Bland annat finns en checklista med saker att tänka på för att minska risken att covid-19 sprids.

Information till arrangörer av evenemang, Folkhälsomyndighetenlänk till annan webbplats

Har du sökt eller fått tillstånd från Länsstyrelsen till offentlig tillställning och har eventuella frågor kring detta efter att ha läst informationen på polisens webbplats? Då kan du skicka din fråga till ratts.vastragotaland@lansstyrelsen.se.

Länsstyrelsen kan besluta om fler regionala begränsningar

Regeringen har gett länsstyrelserna bemyndigande att göra ytterligare regionala begränsningar om det är nödvändigt för att motverka epidemi.

Vi kommer fatta ett sådant beslut om smittskyddsläkaren i Västra Götalandsregionen gör en sådan begäran. Beslutet kungörs genom myndighetsmeddelande, vilket innebär att information läses upp i Sveriges Radio. Vi informerar också via vår webbplats och i sociala medier.

Förordning om ändring i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, Regeringenlänk till annan webbplats

Om Länsstyrelsens arbete och samverkan i länet

Västra Götalandsregionen ansvarar för regionala smittskyddet och för hälso- och sjukvård i länet. Länsstyrelsen stödjer och underlättar samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner genom att hålla kommunerna uppdaterade om läget och förmedla frågor och svar mellan aktörerna. Vi genomför bland annat samverkanskonferenser med kommunerna där regionens smittskydd deltar med information. Vi deltar också i den nationella samverkan som sker mellan ansvariga myndigheter.

Förändringar av vår tillsyn

Vi ställer om vårt arbete med tillsyn för att inte öka smittspridningen i samhället och för att ta hänsyn till den svåra situation som många verksamheter, företag och enskilda har.

Förändringar

Vi gör några förändringar:

 • Under våren 2020 minskar vi antalet tillsynsbesök.
 • Vi prioriterar tillsynsbesök som bidrar till att upprätthålla samhällsviktiga funktioner. Det kan till exempel handla om dricksvatten.
 • Vi prioriterar tillsynsbesök som är viktiga för att hantera olyckor eller driftsstörningar. Exempel på olyckor kan vara utsläpp av miljöfarliga ämnen eller skred.
 • När vi gör tillsynsbesök bedömer vi dem utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer, med hänsyn till exempelvis riskgrupper.
 • Vi prioriterar tillsynsärenden som vi bedömer är särskilt viktiga att snabbt få avgjorda.
 • Vi anpassar vår tillsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att minska de sociala kontakterna.

Miljöfarlig verksamhet

Om det har skett eller kommer att ske förändringar i er verksamhet när det gäller till exempel produktion, kontroll, underhåll, bemanning, korttidspermitteringar eller liknande, är det viktigt att säkerställa att förändringarna inte ger en negativ påverkan på miljö och säkerhet.

Miljöfarlig verksamhet

Kontakt för frågor om tillsyn

För frågor kan du höra av dig direkt till din kontaktperson. Du kan också maila vastragotaland@lansstyrelsen.se eller ringa vår växel på 010-224 40 00.

Under vecka 16 aktiverade Socialstyrelsen ett nytt system för att rapportera tillgång till eller behov av skyddsutrustning. För att Socialstyrelsen ska få en samlad lägesbild ska varje kommun veckovis rapportera uppgifter som rör hur kommunen påverkats av situationen med covid-19, samt antal smittade brukare/patienter inom olika typer av kommunala boenden och hemsjukvård. Förutom nuläge ska kommunen också bedöma påverkan på verksamheten samt göra en prognos framåt.

Socialstyrelsen pekar på att kommunernas ordinarie avtal och rutiner för beställning, leveranser och mottagning av skyddsutrustning även fortsättningsvis gäller i så stor utsträckning som möjligt. Socialstyrelsens uppdrag är att säkra tillgång till skyddsutrustning när kommunernas egen kapacitet inte räcker till eller om omfördelning inte kan ske regionalt inom länet.

Länsstyrelsens roll i detta blir att hjälpa Socialstyrelsen med att samordna kommunernas lägesbilder, behov av skyddsutrustning och sjukvårdsmaterial. Syftet med rapporteringen är att tillgängliga resurser ska kunna fördelas på ett objektivt och solidariskt sätt över landet. De nationella behoven ska vägas samman med de lokala behoven och man pekar på att resurserna är begränsade.

Socialstyrelsens information med anledning av covid-19länk till annan webbplats

På verksamhet.se har Tillväxtverket samlat information från myndigheter om det nya coronaviruset och covid-19, som är viktig för dig som företagare att känna till.

Information till företagare, Verksamhet.selänk till annan webbplats

På Västra Götalandsregionens webbplats kan du läsa om vilka insatser som görs för att stötta näringslivet i Västra Götaland.

Effekterna av covid-19 i näringslivet, Västra Götalandsregionenlänk till annan webbplats

Har du frågor?

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser (se ovan).

113 13 – det nationella informationsnumret

Om du inte hittar svar på webben kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13. Om du behöver personlig sjukvårdsrådgivning, ring 1177. Använd numret med förnuft och aldrig för allmänna frågor om coronaviruset.

Fler viktiga telefonnummer hittar du hos Krisinformation.selänk till annan webbplats

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig

Telefon 010-2244546