Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höga flöden i Säveån, Göta älv och Upperuds älven

Uppdaterad 9 mars

SMHI har sänkt varningsnivån för Säveån, nedströms Mjörn. Där råder nu klass 1-varning för höga flöden. Klass 1-varning gäller också fortsatt för Göta älv och Upperudsälven, nedströms Lennartsfors.

Skydda ditt hus mot översvämningar

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda ditt hus och din egendom. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om till exempel din källare översvämmas.

Bor du nära vatten i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Här är några tips:

 • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
 • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
 • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
 • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
 • Placera bilen på en höglänt plats.
 • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
 • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
 • Följ läget via din kommun, nyhetsrapporteringen i medierna samt väderläget via SMHI.

Fler tips om hur du kan och bör skydda ditt hus och din egendom vid risk för översvämning hittar du på:

www.krisinformation.selänk till annan webbplats

www.dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund ger också goda råd om hur du kan förbereda diglänk till annan webbplats

Titta på avstånd

Tittar du på vattenmassorna och de starka flödena i länet? Gör det på säkert avstånd. Det kan vara vackert men också farligt. Tänk på att titta på vattnet på långt avstånd. Det finns risk för ras om man går för nära och det är väldigt starka strömmar i vattnet på sina håll. Så, ni som kan, håll er torra och i säkerhet på land.

När vattnet sjunker undan ökar risk för ras och skred

När det har varit höga flöden och vattnet sedan börjar sjunka tillbaka ökar risken för ras och skred. Det beror på att jord, grus, sten och sand kommer i rörelse.

Vad är skillnaden mellan ras och skred?
Skred är en sammanhängande jordmassa som kommer i rörelse. Vanligast i silt- och lerjordar.

Ras är en massa av sand, grus, sten eller block eller del av en bergsslänt som kommer i rörelse.

Vilka tecken på skred kan jag hålla utkik efter?
Statens geotekniska institut ger tips om hur du kan upptäcka varningstecken på skred.

Statens geotekniska institut länk till annan webbplats

Vem kontaktar jag?
Ser du tecken på skred eller ras kontakta din kommun. Är situationen akut – ring 112 för att komma i kontakt med räddningstjänsten.

Se över din egen beredskap

Översvämningar kan leda till strömavbrott och problem med vattenförsörjning. Som alltid är det klokt att se över din egen beredskap.

 • Ha ficklampa, tändstickor, stearinljus och batteriradio till hands om det blir strömavbrott.
 • Ladda mobiltelefonen.
 • Har du brunn med elektrisk pump – se till att pumpa upp vatten.
 • Ha vattendunkar hemma.

Fler tips och råd om hemberedskap på dinsakerhet.selänk till annan webbplats

Följ läget i trafiken

Översvämningar och kraftigt regnande på kort tid kan göra det besvärligt att ta sig fram på vägarna och ge störningar i kollektivtrafiken. Följ trafikläget, ta det extra försiktigt i trafiken och respektera eventuella avstängningar.

Trafikverketlänk till annan webbplats

Västtrafiklänk till annan webbplats

Följ väderläget

SMHIlänk till annan webbplats

Definition varningsnivåer

Klass 2 mycket höga flöden

Mycket höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år. Översvämningsproblem på utsatta ställen.

Klass 1 höga flöden

Höga flöden i vattendrag på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år. Kan medföra mindre översvämningsproblem.

Källa: SMHI

Länsstyrelsen följer läget

Länsstyrelsen i Västra Götaland följer läget och har avstämningar med berörda kommuner, räddningstjänster och myndigheter.


Här hittar du information

SMHIlänk till annan webbplats
Trafikverketlänk till annan webbplats
Västtrafiklänk till annan webbplats
Din kommuns webbplats
Södra Älvsborgs räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats
Räddningstjänsten Storgöteborglänk till annan webbplats
Räddningstjänsten Alingsås Vårgårdalänk till annan webbplats
Statens geotekniska institutlänk till annan webbplats om risk för ras och skred
Sveriges Radio P4länk till annan webbplats en viktig informationskanal om det blir strömavbrott
Krisinformation.selänk till annan webbplats
Din Säkerhetlänk till annan webbplats har tips och råd om beredskap för bland annat översvämningar och strömavbrott

Kontakt

Pontus Rotter

Funktionschef krisberedskap och räddningstjänst

Telefon 073-807 87 99

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552