Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Drygt 11 miljoner att söka till verksamhet för asylsökande

Fem personer sitter och står vid ett bord. De ser glada ut.

Foto: Misak Nalbandian

Länsstyrelsen i Västra Götaland har fått drygt 11 miljoner kronor i statsbidrag att fördela till insatser för vuxna asylsökande och personer med uppehållstillstånd i Migrationsverkets boenden. Det rör sig om cirka 7 000 personer i vårt län.

Tidiga insatser är första länken i etableringskedjan. De ska stärka kunskaperna i svenska språket, främja hälsan och förenkla etableringen på arbetsmarknaden och i samhället. Det handlar både om att skapa meningsfull väntan under asyltiden och att underlätta en framtida etablering för alla som får uppehållstillstånd.  

Nu går det att söka statsbidrag hos Länsstyrelsen för insatser riktade till vuxna asylsökande. Ansökningstiden sträcker sig från den 12 februari till och med den 19 mars. I år kommer det endast att hållas en utlysning av detta statsbidrag. De som kan söka medlen är ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund. Sökande måste uppfylla vissa kravlänk till annan webbplats.

– Det finns ett fortsatt stort behov av tidiga insatser i länet. Utmaningen för anordnare är att nå asylsökanden och erbjuda insatser som motiverar den enskilde trots lång väntan på beslut, säger Bekhan Djumaev, integrationshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Från Bengtsfors till Borås, från Tibro till Tjörn – 179 projekt runt om i Västra Götaland har beviljats stöd från Länsstyrelsen för olika insatser för nyanlända och asylsökande 2018–2019. Läs mer i rapporten 179 projekt som förändrar för att inspireras av vilka typer av projekt som fått bidrag.

Rapporten 179 projekt som förändrar PDF

Länsstyrelsen arbetar för

  • en jämn fördelning av likartade insatser
  • att målgruppen för insatserna har möjlighet att delta
  • att tillgången av insatser motsvarar behovet i länet
  • att kvinnor och män kan delta på lika villkor och i samma utsträckning.

Läs mer om uppdraget på vår webbsida Tidiga insatser för asylsökande:

Tidiga insatser för asylsökande

Kontakt

Bekhan Djumaev
Integrationshandläggare
Telefon: 010-224 46 42
E-post: bekhan.djumaev@lansstyrelsen.se

Petra Héd
Integrationshandläggare
Telefon: 010-224 48 00
E-post: petra.hed@lansstyrelsen.se

Anita Nilsson
Pressansvarig
Telefon: 010-224 45 46
E-post: anita.nilsson@lansstyrelsen.se

Kontakt