Publiceringsdatum: 6 februari 2020

Senast uppdaterad: torsdag 6 februari, 06.00

Kraftsamling mot könsstympning

Himmel med rosa, lätta moln avspeglar sig i vattenyta som har formen av ett hjärta

Ensam är inte stark. Vi behöver samverka för att förhindra könsstympning av kvinnor. Foto: Martin Fransson

Idag, 6 februari, är det internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. För att förhindra kvinnlig könsstympning måste vi samarbeta. Representanter för arbetet på nationell, regional och lokal nivå samlas i dag i Göteborg för att lyfta frågorna tillsammans.

Hedersrelaterat våld och förtryck är en komplex fråga och vi behöver varandra i arbetet för att förhindra att flickor och kvinnor blir utsatta för könsstympning. Kvinnlig könsstympning är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor. Ensam är inte stark utan samverkan är nödvändig. Idag på internationella dagen mot kvinnlig könsstympning belyser vi arbetet på internationell, nationell och regional nivå vid en nationell konferens i Göteborg.

Viktigt med samverkan

Arbetet mot kvinnlig könsstympning kan genomföras på olika nivåer. Redan i förskolan går det att arbeta förebyggande tillsammans med pedagogerna. Genom ökad medvetenhet om hedersrelaterat våld och förtryck, ska kommunerna stärka möjligheterna att förhindra att barn far illa. I detta arbete är samverkan med andra myndigheter central för att lyckas med ett förebyggande arbete mot könsstympning.

Mobilisering i hela Västra Götaland

I arbetet medverkar Länsstyrelsen Västra Götaland och sprider mobilisering mot hedersrelaterat våld och förtryck på bred front i länets samtliga kommuner. Problematiken att flickor riskerar att fara illa och bli utsatta för könsstympning är också aktuell i hela länet och därför viktig att uppmärksamma.

– Arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck är ett prioriterat område hos oss på Länsstyrelsen och en del av vårt uppdrag. Vi arbetar med så kallade könsstympningspass på olika språk för att nå ut, säger Setareh Shahbazian Wahnström, utvecklare i området mäns våld mot kvinnor hos Länsstyrelsen Västra Götaland, som deltar i dagens konferens.

Könsstympningspasset

I könsstympningspasset finns information om att könsstympning är förbjudet enligt lag i Sverige. Det ska användas som ett verktyg i det förebyggande arbetet mot könsstympning och finns på 13 olika språk.

Informationsblad om könsstympningspassPDF

LÄS MER:

Läs mer om dagens konferens på Jämställdhetsmyndighetens webbsidalänk till annan webbplats

Jämställdhetsmyndighetens pressinbjudan till nationell konferens 6 februariWord

Länsstyrelsens arbete för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor


Kontakt