Publiceringsdatum: 3 februari 2020

Ny upphandling av djurhem

När vi omhändertar djur, beslutar vi också vad som ska hända med djuret. Under tiden handläggning pågår behöver de omhändertagna djuren vistas på djurhem. Våra befintliga avtal löper ut och vi ska därför på nytt upphandla djurhem för hundar, katter och små sällskapsdjur. 

Vi handlägger ofta kattärenden och det kan ibland handla om ett stort antal katter som omhändertas.

Vill du lämna anbud?

Är du intresserad av att lämna anbud finns det några saker du bör tänka på och redan nu förbereda. Djurhemmet ska bland annat ha tillstånd enligt djurskyddslagen för respektive djurslag och inneha F-skattsedel.

Även transport av djuren kommer att upphandlas, då krävs bland annat att man är godkänd djurtransportör.

Mer om upphandlingen

Mer detaljer om krav och önskemål kommer att publiceras på Länsstyrelsens webbplats. För att skapa en enklare och effektivare upphandling använder Länsstyrelsen elektronisk anbudsgivning via upphandlingssystemet TendSignlänk till annan webbplats.

Det är kostnadsfritt för leverantörer att använda systemet och att lämna anbud.

Kontakt