Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Spökfiske på Båtmässan

Död torsk i fiskeredskap som spökfiskat. Foto: Adam Ludvigsson. 

Torsk som fastnat i ett spökredskap och dött. Spökfiske orsakar onödigt lidande för djuren. Foto: Adam Ludvigsson.

Övergivna nät, tinor och andra fiskeredskap som lämnas kvar i vattnet orsakar stort lidande för djur som fastnar. Under årets båtmässa uppmärksammar Länsstyrelsen Västra Götaland problemet med det så kallade spökfisket.

Länsstyrelsen Västra Götaland har startat upp ett treårigt projekt som ska minska problemet med spökfiske. Projektet finansieras med LOVA-medel, som står för lokala vattenvårdsprojekt.

På längre sikt kan spökfiske påverka bestånden och ekosystemet, när redskapen ligger kvar och fortsätter fiska under lång tid.­

– Spökfiske är väldigt olyckligt, säger länsfiskekonsulent Lars Molander. Det är ett stort resursslöseri och djurplågeri. Nät och burar kan fortsätta fiska fastän dom är övergivna. Vissa redskap som vi hittat i Vänern tror vi har legat i vattnet och fortsatt fiska i decennier.

Besökarna visar på sjökort

I samband med årets båtmässa kan besökarna i Länsstyrelsens monter se filmer som visar när fisketillsynspersonal tar upp fiskeredskap som har legat i vattnet och spökfiskat. De får också fylla i en enkät om spökfiske, för att bidra med fakta om hur stort problemet är.

– Sedan kommer vi att ha sjökort i montern. De som vet att de blivit av med fiskeredskap kan markera platsen på sjökortet. Om många markerar samma platser kan vi åka dit för att se om vi kan få upp redskapen, säger Fredrik Larson från Länsstyrelsen, som också han medverkar på Båtmässan.

Tillsynsbåt och pyssel för barn

Förutom aktiviteter som har med spökfiske att göra kan besökarna i montern också titta på Länsstyrelsens tillsynsbåt. Dessutom kommer det att finnas pyssel och annat roligt för barn.

Länsstyrelsen Västra Götalands monterplats är D04:12.


Kontakt