Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tillsammans för delaktighet

Texten En kommun öppen för alla på lila bakgrund. Några av bokstäverna i orden saknas.

För var femte person finns det hinder för att vara delaktig i samhället fullt ut. Under 2020 lyfter vi frågorna om alla medborgares möjligheter till delaktighet i kampanjen ”Tillsammans kan vi fylla luckorna”.

Det som många av oss ser som självklart är inte möjligt för alla, eftersom vi har begränsningar i samhället. Var femte person har någon form av funktionsnedsättning som försvårar delaktighet, och att inte bli tagen på allvar eller att mötas av fördomar är vardag. Men tillsammans kan vi fylla luckorna.

Länsstyrelsen i Västra Götaland arbetar för att vi ska nå det nationella målet för funktionshinderspolitiken och erbjuder stöd i arbetet. Vi kommer gärna till er och lyfter frågorna om delaktighet. Och det finns möjlighet att delta på delregionala träffar på samma tema.

Läs mer på vår webbsida om hur vi kan stötta er i kommunerna och regionen i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier.

Funktionshinder

Kontakt