Publiceringsdatum: 16 december 2019

Senast uppdaterad: måndag 16 december, 12.33

Länsstyrelsen yttrar sig över Preemraffs utbyggnad i Lysekil

Länsstyrelsen i Västra Götaland har nu yttrat sig till Mark- och miljööverdomstolen om Preemraffs utbyggnad i Lysekil. Vi anser att företaget måste förbinda sig att sänka sina koldioxidutsläpp till noll (0) år 2040 för att få tillstånd.

Länsstyrelsens ställningstagande om bindande åtaganden bygger på Preems egna klimatambitioner, som är en del av företagets ansökan. Med ett nytt tillstånd kan företaget successivt övergå till förnybar produktion, i motsats till det nuvarande tillståndet som enbart gäller fossila råvaror.

- Vi godtar att utsläppen ökar under en viss tid, eftersom det öppnar för teknikutveckling och en övergång till förnybara råvaror och förnybara bränslen som bidrar till samhällets transportomställning. År 2040 behöver koldioxidutsläppen från Preemraff i Lysekil vara nere i noll, säger Monique Wannding, chef på Länsstyrelsens enhet för miljö- och klimatsamverkan.

Efter Mark- och miljööverdomstolens handläggning är det upp till regeringen att fatta beslut i frågan.

- Den här frågan är större än Västra Götaland. Vi ska klara både klimatet och länets utveckling. Här försöker vi tydligt balansera målen i vårt uppdrag, säger landshövding Anders Danielsson.

Frågan är viktig för att klara de nationella och regionala klimatmålen. Detta är ett steg på vägen mot en fossiloberoende region.

Läs yttrandet i sin helhetPDF

Kontakt

Monique Wannding
Enhetschef, miljö och klimatsamverkan
010-224 44 78, 070-299 23 96
E-post till Monique Wannding

Svante Sjöstedt
Enheten för miljö och klimatsamverkan
010-224 46 83, 070-263 84 22
E-post till Svante Sjöstedt

Sara Mälbrink
Enheten för miljötillsyn
010-224 46 54, 070-577 54 92
E-post till Sara Mälbrink

Kontakt