Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

179 projekt som förändrar

Från Bengtsfors till Borås, från Tibro till Tjörn – 179 projekt runt om i Västra Götaland har beviljats stöd från Länsstyrelsen för olika insatser för nyanlända och asylsökande. Det handlar om drygt 90 miljoner kronor som ska bidra till nyanländas etablering och en meningsfull väntan under tiden i asyl.

179 projekt som förändrar – Projekt för nyanlända, ensamkommande barn och asylsökande finansierade av Länsstyrelsens statsbidrag 2018–2019PDF

Fakta om utvecklingsmedlen

Kommuner och kommunalförbund kan söka utvecklingsmedel för insatser som ökar beredskap och kapacitet för mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn. Dessa medel utgår ifrån § 37 och § 37a i ersättningsförordningen 2010:1122. Länsstyrelsen samordnar även tidiga insatser för asylsökande (TIA) och lämnar ersättning till insatser som riktar sig mot denna målgrupp.

Utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Tidiga insatser för asylsökande

 

Kontakt