Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

1,7 miljarder till länets lantbrukare

Stora utbetalningar är att vänta för länets lantbrukare. Mest pengar får lantbrukarna i Falköpings kommun, som efter utbetalningarna i december kommer att ha tagit emot 163 miljoner.

- Sedan oktober har Länsstyrelsen arbetat intensivt med att handlägga och ta beslut om utbetalningar i dessa ärenden, vilket gör att stora summor pengar nu under december når länets lantbrukare, säger Johan Linde, enhetschef på landsbygdsavdelningen.

Ersättningarna kommer från EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Största delen av de ersättningar som nu betalas ut är stöd i form av gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd och stöd till unga jordbrukare. Under december görs även slututbetalningar av miljöersättningar, ekologisk produktion och kompensationsstöd.

De tio kommuner i länet där lantbrukarna får mest stöd är:

Falköping

163 041 323 kr

Vara 

106 923 818 kr

Lidköping

96 532 552 kr

Skövde

82 502 351 kr

Ulricehamn 

69 717 000 kr

Vänersborg 

65 752 077 kr

Götene

64 285 677 kr

Mellerud 

59 839 050 kr

Skara

57 036 263 kr

Töreboda 

53 920 571 kr


- Ersättningarna ska leda till förbättrad konkurrenskraft inom jordbruket, ett mer hållbart nyttjande av våra naturresurser och en breddad näringsverksamhet som skapar ökad sysselsättning och en attraktiv boendemiljö på landsbygden, avslutar Johan Linde.

Kontakt