Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya naturreservat med öppna mossar och sällsynta lavar

Trone mosse. Foto: Länsstyrelsen Västra Götaland.

Det stora och öppna området i Trone mosse blir naturreservat. Foto: Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Nu bildas två nya naturreservat i Västra Götaland. I södra Dalsland blir det stora och öppna området i Trone mosse skyddat och i Ljungskile skyddas Korsviken, med sina sällsynta lavar.

Det nya naturreservatet Trone mosse omfattar en bit av ett större skog- och myrkomplex öster om sjön Långhalmen, på gränsen mellan Dalsland och Bohuslän. Det skyddade området, som ligger i Vänersborgs kommun, är cirka 30 hektar stort.

Trone mosse är hem för ljungpipare och sumpnycklar

Trone mosse är ett viktigt hem för för ljungpipare och sumpnycklar. Ljungpiparens sorgsna spel fyller luftrummet om våren, medan sumpnycklarna sprider sitt rosaröda ljus över markerna om sommaren.

Reservatet består av sumpskog, tallskog och myrmark. Den stora, öppna och ganska ostörda mossen ger goda förutsättningar för en rad våtmarksfåglar att trivas. Exempelvis ljungpipare och grönbena.

Smäcker orkidé

Här blommar också stora mängder sumpnycklar, som är en smäcker orkidé, i juni och juli. Även skogen kring mossen ingår i naturreservatet. Träden bildar en nödvändig skyddszon för mossens invånare.

Trone mosse är ett Natura 2000-området. Det betyder att naturreservatet ingår i Europeiska Unionens nätverk av skyddade områden i medlemsländerna.

Korsviken har en fuktig miljö med sällsynta lavar

Det andra området i Västra Götaland som blir naturreservat är Korsviken i Ljungskile.

Nord- och nordvästvända branter, fuktig miljö, närhet till havet och senvuxna lövträd. Det är en samling faktorer som bidrar till en mycket intressant oceanisk lavflora i Korsviken som ligger i Uddevalla kommun. Lavar må vara något av naturens mest diskreta existenser, men liv är liv i alla dess unika former.

Genom att försiktigt gynna lövträd kan fler värdefulla livsmiljöer i naturreservatet skapas. Vilket innebär att det kommer finnas goda förutsättningar för att lavfloran ska finnas kvar i området även i framtiden. Och det är viktigt. Här finns nämligen flera sällsynta arter. Exempelvis havstulpanlav, grynig lundlav och ädelkronlav.

Förutom lövrika branter finns också gammal tall- och granskog i reservatet. Granarna och tallarna växer framför allt på höjderna.

Nära vandringsleden Kuststigen

Det nya naturreservatet ligger bara ett stenkast från vandringsleden Kuststigen. En kort promenad uppför branten och du bjuds på en fantastiskt fin vy över fjorden mellan fastlandet och Orust.

Kontakt