Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fortsatt förbud att vistas i skredområdet i Kungälvs kommun

Länsstyrelsen har beslutat om fortsatt tillträdesförbud vid det skreddrabbade området i Bastevik, norr om Lökeberg i Kungälvs kommun. Det är fortfarande farligt att vistas i området. Marken är instabil och det finns risk för nya skred. Vi uppmanar allmänheten att respektera avspärrningarna.

Karta

Länsstyrelsens beslut om tillträdesförbud gäller från 26 november kl 17.30, då räddningsinsatsen i området avslutades. Beslutet är fattat med stöd av ordningslagen och har förmedlats bland annat genom information i Sveriges Radio P4 Göteborg.

Analyser från Statens geotekniska institut visar att det är förenat med livsfara att vistas i det skreddrabbade området. Det är inte osannolikt att flera skred kan inträffa. Beslutet om tillträdesförbud gäller tillsvidare.

Här ser du vilket området som berörs av tillträdesförbudet (klicka på kartan så kan du se den i en större storlek).

Området har ju redan varit avspärrat, varför behövs ett nytt beslut?

Så länge räddningsinsatsen har pågått har området varit avspärrat med stöd i lagen om skydd mot olyckor. Räddningsinsatsen är nu avslutad, vilket betyder att man inte kan hålla området avspärrat med det lagstödet. Därför har Länsstyrelsen istället beslutat om tillträdesförbud enligt ordningslagen. Det innebär att området fortsätter vara avspärrat även efter att räddningsinsatsen avslutats.

Hur har Länsstyrelsen kommit fram till beslutet om tillträdesförbud?

Det är förenat med livsfara att vistas inom det skreddrabbade området eftersom marken fortfarande är instabil och det finns risk för att fler skred kan inträffa. Det är mot denna bakgrund Länsstyrelsen har tagit beslutet om tillträdesförbudet.

Vem har bedömt att det finns risk för nya ras och skred i området?

Statens geotekniska institut har tagit fram en översiktlig bild över stabiliteten i området och bedömer att det fortsatt finns risk för rörelser och skred inom området.

Hur länge gäller beslutet om tillträdesförbud?

Beslutet gäller tillsvidare. Länsstyrelsen kommer att ompröva sitt beslut om förhållandena i området ändras.

Hur ser avspärrningen ut?

Skyltar som informerar om avspärrningen och tillträdesförbudet har satts upp på platser där folk rör sig. Det avspärrade området är markerat längs hela den avspärrade sträckan.

Vad händer om någon tar sig in på det avspärrade området?

Att som allmänhet ta sig in i det avspärrade området är förenat med livsfara eftersom marken är instabil och det finns risk för nya skred. Det är dessutom straffbart att bryta mot tillträdesförbudet.

Får jag vada förbi området i strandkanten?

Nej, tillträdesförbudet gället inom hela det område som är markerat på Länsstyrelsens beslutskarta. Förbudet gäller alltså även i vattenområdet.

Länsstyrelsens beslut om tillträdesförbudPDF

Beslutet finns också tillgängligt på Länsstyrelsens kontor på Södra Hamngatan 3 i Göteborg.

Om händelsen i Lökeberg

Den 13 november inträffade ett jordskred cirka 600 meter väster om Lökebergs badplats i Kungälvs kommun. Skredet följdes av flera mindre ras. Räddningstjänsten har varit på plats sedan den 13 november och området har varit avspärrat med stöd av lagen om skydd mot olyckor.

Räddningstjänst, Kungälvs kommun, Statens geotekniska institut m.fl. har haft en löpande samverkan för att analysera läget och planera det fortsatta arbetet. Länsstyrelsen har deltagit i denna samverkan och stöttat räddningstjänst och kommun i hanteringen.

Mer information om händelsen

Kungälvs kommunlänk till annan webbplats
Statens Geotekniska Institut (SGI)länk till annan webbplats
Bohus räddningstjänstförbundlänk till annan webbplats
Räddningstjänsten Storgöteborglänk till annan webbplats
Läs mer om varför det inträffar ras och skredlänk till annan webbplats (SGIs webbplats)

Kontakt

Anneli Wejke
Länsjurist
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Telefon: 010-224 46 37
Mobil: 0730-48 37 82

Anna Blomberg
Chef för förvaltningsjuridiska funktionen
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Telefon: 010-224 54 77
Mobil: 0701-80 54 77

Presskontakt:
Jan Mogol
Pressansvarig
Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon: 010-224 45 52

Kontakt