Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

88 kvarnar och sågar - viktigt kulturarv i Västra Götaland presenteras

Sommarlandskap med fors och röda kvarn- och sågbyggnader. I kanten av bilden en stenruin.

Brokvarns såg och kvarn i Öxabäck, Marks kommun. Foto: Karin Lundberg

De är ett värdefullt kulturarv, men kunskapen om dem riskerar att gå förlorad. Nya skriften ”Malet, sågat och stampat i Västra Götaland” vill ändra på det. Välkommen på boksläpp i Vara den 27 november!

I skriften beskrivs ett stort antal mindre kvarnar, sågar och stampar i hela området; vind- och vattendrivna verksamheter som en gång varit viktiga förutsättningar för livet i länet. Inledningsvis beskrivs i text och bilder läget i landskapet samt byggnadernas historik, arkitektur och maskinverk. I den efterföljande katalogdelen finns de utvalda objekten i Västra Götalands län.

– Vi är nöjda med att få visa upp en del av den agrara småindustrin från 1800-talet och framåt. Då fanns över 3 000 husbehovskvarnar i Västra Götaland. Här presenteras 88 sågar och kvarnar som alla fått en kulturhistorisk värdering. Det är ett kunskapsunderlag som vi tror att många kommer att ha nytta av, säger Ann-Katrin Larsson, antikvarie på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ideella krafter viktiga

Skriften och inventeringen bygger på ett mångårigt samverkansprojekt mellan Västarvet och Länsstyrelsen och vill bidra till ökad kunskap kring de agrara småindustrier som finns och har funnits i länet. De utgör idag värdefulla kulturmiljöer, många gånger drivna av föreningar som vårdar detta kulturarv.

– Fastighetsägare och föreningar runt om i regionen gör ett fantastiskt arbete med att underhålla och ta hand om de här miljöerna. Det är fint att också kunna ge deras insatser en plats i rampljuset, säger Marie Odenbring Widmark, chef för Västarvets kulturmiljöenhet.

Välkommen på boksläpp i Vara

Var och när? Folkhögskolan i Vara, huvudbyggnaden den 27 november
Medverkande: Marie Odenbring Widmark, Västarvet, Ann-Katrin Larsson, Länsstyrelsen, med flera är där från kl 14–16 och berättar varför kvarnar, sågar och stampar är en viktig del av länets kulturhistoria. Fastighetsägare och hembygdsföreningar är också inbjudna.

Läs mer om och ladda hem ”Malet, sågat och stampat i Västra Götaland” som PDF från Västarvets webbplats.

Malet, sågat och stampat i Västra Götaland Länk till annan webbplats.

Kontakt

Ann-Katrin Larsson
Antikvarie Kulturmiljöenheten
Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon: 010-224 51 06
ann-katrin.larsson@lansstyrelsen.se

Marie Odenbring Widmark
Enhetschef
Västarvet Kulturmiljö
010-441 42 60, 070-692 82 45
marie.odenbring@vgregion.se

Presskontakt:
Anita Nilsson
010-224 45 46, 0736-60 51 18
anita.nilsson@lansstyrelsen.se

Kontakt