Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lågflygande helikopter söker kvicklera längs Göta älv

Foto: Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Med start den 13 november flyger Statens geotekniska institut (SGI) längs Göta älv för att mäta kvicklera. Helikoptern flyger lågt och SGI vill informera djurägare i förväg.

SGI har i uppdrag av regeringen att minska skredsannolikheten i Göta älv. En del i det arbetet är att hitta var förutsättningar för kvicklera finns längs med Göta älvdalen.

Flygningar görs ca 600 m på var sida om älven mellan Älvängen och Bondeström, norr om Lilla Edet (se karta nedan). Helikoptern flyger på cirka 70 meters höjd över marken, med en mätram hängande under sig.

Resultat från flygmätningen ger, tillsammans med andra underlag som till exempel geotekniska fältundersökningar, en möjlighet att hitta kvicklera.

Mätningarna pågår under cirka en vecka, beroende på vädret. Hästar och andra djur som går ute kan störas av helikoptern.

Karta över området som berörs

Vill du veta mer?

Kontakta Måns Dahlström på Statens geotekniska institut
E-post: mans.dahlstrom@swedgeo.se
Telefon: 031–778 65 77

Kontakt