Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Integrationsforum 2019 – med fokus på långsiktig integration

Pia Falck talar under integrationsforum.

Integrationsforum förra året. I talarstolen Pia Falck, chef för integrationsenheten. Foto: Misak Nalbandian

Integration är ett aktuellt ämne inom politik och media. Men vad betyder integration? Hur ska den mätas, vem ska integreras i vad och när är en person integrerad? Det är frågor som kommer att diskuteras på Integrationsforum den 14 november i Göteborg.

Mellan 2015 och 2018 handlade mycket av arbetet i länets kommuner om nyanländas etablering. Nu kommer det färre nyanlända och fokus har flyttats till långsiktig integration. Temat på årets Integrationsforum är därför att ta tillvara kunskap om integration från forskning och praktik, men också från migranterna själva. Dagen avslutas med en dialog mellan politiker som ger olika perspektiv på förutsättningarna i arbetet med integration.

Deltagarna kommer bland annat att få lyssna på:

Karin Strandås, statssekreterare på Arbetsmarknadsdepartementet, som berättar om regeringens arbete med integration och mot segregation.

Hans Abrahamsson, tidigare Göteborgs universitet och Malmö Högskola, som pratar på temat integrationspolitik och konsten att göra synvändor.

Henrik Malm Lindberg vid Delegationen för migrationsstudier (Delmi) som talar om klyftan mellan offentlig debatt och den kunskap som finns inom området.

Bi Puranen från Institutet för framtidsforskning som presenterar den nya World Value Survey som bygger på intervjuer med 6 500 migranter i Sverige.

Därutöver ges exempel på lokalt och regionalt arbete.

Integrationsforum 2019 med programmet för dagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fakta

Integrationsforum har anordnats varje år sedan 2013, oftast i samverkan med andra aktörer. Årets Integrationsforum anordnas i samverkan med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Västra Götalandsregionen. Konferensen vänder sig till politiker och de som arbetar med eller är aktiva inom området migration och integration.

Kontakt

Pia Falck
Enhetschef, enheten för integration
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Telefon: 010-224 44 77

Anita Nilsson
Pressansvarig
Länsstyrelsen Västra Götaland
Telefon: 010-224 45 46

Kontakt