Publiceringsdatum: 7 november 2019

Senast uppdaterad: torsdag 7 november, 11.02

Vi kan vara lodjuren på spåren

Lodjur rör sig i snö. I bakgrunden syns skog.

Foto: Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Det är idag svårt att skilja lodjursfamiljer åt i ett område. Det beror både på gällande inventeringsmetodik och snöfattiga vintrar. Men nu är nog Länsstyrelsen i Västra Götaland en lösning på spåren. Genom att samla DNA-fragment från spårstämplarna kan vi skilja lodjuren åt.

Förra året fick Länsstyrelsen i Västra Götaland medel från Naturvårdsverket för att genomföra ett pilotprojekt för att testa om lodjur kan skiljas åt via DNA-analys från spårstämplar i snön. Skulle det gå att hitta flera individer i samma spår? De preliminära resultaten visar faktiskt att det är möjligt. Detta öppnar givetvis möjligheter att lyckas särskilja familjegrupper av lodjur, även när snötillgången är skral.

Kommande vinter ska fler spår samlas in för analys. Men för att fältpersonal och intresserade jägare ska kunna samla in så kallade eDNA-prover krävs utbildning. Naturvårdsverket har därför beviljat Länsstyrelsen ytterligare medel för fler kurstillfällen. Tre kurser för Länsstyrelsens fältpersonal i Västra Götaland, Jönköping och Hallands län och ytterligare tre kurser för jägare i Västra Götaland.

Kontakt

Mia Bisther
Rovdjurshandläggare
mia.bisther@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-224 56 83

Kontakt