Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nio miljoner till kunskaper om svenska samhället och hälsofrämjande åtgärder

Två tjejer som sitter och studerar.

Foto: Misak Nalbandian

Länsstyrelsen Västra Götaland har beviljat drygt 9 miljoner kronor i statsbidrag till 20 olika projekt för vuxna asylsökande.

Röda Korset i Vänersborg har lång erfarenhet av att möta asylsökande och erbjuder olika insatser för att stärka det psykosociala måendet på Restad Gård. Töreboda kommun önskar inkludera asylsökande i samhället genom insatsen ”Trygghet tillsammans” som fokuserar på de formella och informella spelreglerna i det svenska samhället. NTF Fyrbodal erbjuder asylsökande i hela länet information om trafiksäkerhet och barn i bil. I Sjuhärad når ABF Sjuhärad ut till asylsökande i flera kommuner med grundläggande kunskaper som underlättar vardagen i väntan på beslut.

Det här är fyra goda exempel på projekt som fått bidrag i den här ansökningsomgången. Det är nu tredje året som Länsstyrelsen beviljat statsbidrag för tidiga insatser till asylsökande och intresset är fortsatt stort i länet.

- Vi ser att fler kommuner arbetar med målgruppen för att korta tiden i etableringen vid uppehållstillstånd och det finns många bra projekt i länet som fortsätter bidra till att stärka individens egenmakt, säger Bekhan Djumaev integrationshandläggare på Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Gemensamt för flera av de beviljade projekten är att de genom samhällsinformation ska öka deltagarnas kunskap om jämställdhet och diskutera frågor som föräldrarollen i Sverige.

Samtliga projekt som fått statsbidrag Pdf, 167.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Tidigare insatser för asylsökande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Bekhan Djumaev
Integrationshandläggare
010-224 46 42
bekhan.djumaev@lansstyrelsen.se

Diana Lugero
Integrationshandläggare
010–224 47 85
diana.lugero@lansstyrelsen.se

Anita Nilsson
Pressansvarig
010-224 45 46
Anita.nilssonl@lansstyrelsen.se

Kontakt