Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stora stödutbetalningar till länets lantbrukare

Foto: Martin Fransson

Den 18 oktober betalas över 361 miljoner kronor ut till länets lantbrukare. Det handlar om ersättningar till lantbrukare som har eller ställer om till ekologisk växtodling eller djurhållning, kompensationsstöd till jordbruk i områden med sämre förutsättningar för att odla samt olika miljöersättningar.

 - Ersättningarna får lantbrukarna för olika insatser de gör för miljön, det kan vara insatser för att minska utsläpp men också för att bevara vårt odlingslandskap, säger Johan Linde, enhetschef på landsbygdsavdelningen.

Länsstyrelsen handlägger ansökningar om stöd och fattar beslut. Därefter betalar Jordbruksverket ut pengar. Ersättningarna ingår i det så kallade Landsbygdsprogrammet, som finansieras av både Sverige och EU. Programmet innehåller flera olika åtgärder som ska leda till förbättrad konkurrenskraft inom jordbruket, att vi använder våra naturresurser på ett mer hållbart sätt och att det blir mer attraktivt att bo och driva företag på landsbygden. 

- Nio av tio lantbrukare får delutbetalningar nu vid första tillfället. Och tack vare att våra medarbetare jobbat på bra under året har vi lyckats med att få med hela 97 procent av pengarna i denna första delutbetalning, berättar Johan Linde.

Länsstyrelsen jobbar nu vidare med resten av de ansökningar som ska få delutbetalningar under 2019. Utbetalningarna görs löpande från och med vecka 44. I december börjar utbetalningarna av gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd och stöd till unga jordbrukare.

- Hittills är även 990 miljoner kronor (vilket motsvarar 84 procent av alla ärenden) i gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreaturstöd och stöd till unga jordbrukare klara för utbetalning i december. Det känns mycket bra att vi har kommit så här långt redan nu och summan kommer att stiga för varje vecka som går, avslutar Johan.

Läs mer om ersättningarna.länk till annan webbplats

Kontakt