Publiceringsdatum: 2 oktober 2019

Senast uppdaterad: onsdag 2 oktober, 09.00

Länsstyrelsen kontrollerar ridskolor

Ljusbrun häst i hage med skog i bakgrunden.

Under kommande veckor kommer Länsstyrelsen att kontrollera ridskolor i länet. Foto: Hillevi Upmanis

Hur bra är hygienen på länets ridskolor? Används läkemedel på ett säkert och korrekt sätt? Det kommer Länsstyrelsen att kontrollera under de kommande veckorna.

Länsstyrelsen Västra Götaland inleder denna vecka en tillsynsinsats för att kontrollera hygien, läkemedelsanvändning och hästpass på ridskolor i länet.

– Det handlar inte om att hitta fel. Vi vill hjälpa ridskolorna att göra rätt, säger Ulf Lövdahl, länsveterinär vid Länsstyrelsen Västra Götaland.

Hygien viktig för att hindra smitta

Hygien är viktigt inom hästverksamheter. Detta för att förhindra att smittor sprids, både mellan hästar och från hästar till människor.

– Hästverksamheter är inte en högriskverksamhet när det gäller smittor, men det kan förekomma till exempel bakterie- eller svampsjukdomar som kan överföras mellan djur och människa. Det är viktigt att det finns hygienrutiner så att dessa inte förs vidare till känsliga individer, säger länsveterinär Ulf Lövdahl.

Hästar måste ha pass

Hästkött är också ett vanligt livsmedel i Europa. Därför ställs särskilda krav på dokumentation. Vissa läkemedel som skrivs ut av veterinärer gör till exempel att djuret inte sedan får säljas som människoföda. Därför måste alla hästar också ha ett pass, även om de aldrig lämnar landet. Passet ska innehålla information om hästens identitet, ägare och medicinska behandlingar.

Kontakt