Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Preemraff får ta bort fornlämningar

Preemraff får ta bort ett tiotal fornlämningar för att expandera i Lysekils kommun. Det har Länsstyrelsen idag beslutat. Beslutet har inget samband med att regeringen ska pröva en utbyggnad av raffinaderiet på platsen.

Vårt beslut är fattat enligt kulturmiljölagens bestämmelser. Det betyder att Preemraff får ta bort fornlämningarna antingen regeringen säger ja eller nej till den pågående miljöprövningen av en utökad verksamhet.

Enligt beslutet ska Preem AB betala för en arkeologisk undersökning av fornlämningarna innan de får tas bort. Det rör sig om boplatser från stenåldern, gravfält från järnåldern och torplämningar från historisk tid. En mer unik fornlämning är en verkstadsplats från bronsåldern. Den ska givetvis också undersökas.

Grav

Kontakt

Jan Mogol

Pressansvarig

Telefon 010-2244552