Publiceringsdatum: 2 september 2019

Nu lägger vi ett socialt perspektiv

på arbetet med klimatanpassning

Illustration: Rebecca Landmér

Ett socialt perspektiv på hållbarhetsarbetet är avgörande för att lyckas med anpassningen till ett förändrat klimat. Den 4 september anordnar Länsstyrelsen temadagen ”Klimatanpassningens sociala dimensioner”.

Klimatförändringarna pågår här och nu med stor påverkan på miljö, människor och de samhällen vi lever i.

– Syftet med temadagen är att konkretisera och synliggöra hur de sociala dimensionerna är avgörande för att lyckas med att anpassa samhället till ett förändrat klimat, säger Länsstyrelsens klimatanpassningssamordnare, Anna Georgieva Lagell, som håller ihop planeringen av temadagen.

Drygt ett hundratal personer i länet som arbetar med klimatanpassning, fysisk planering, folkhälsofrågor och sociala frågor kommer att mötas för en dag med kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

– Vi vill skapa en rolig och konstruktiv dag som inspirerar till att jobba vidare tillsammans i sin egen organisation och med samverkande organisationer utifrån ett helhetsperspektiv. Det finns många sociala aspekter i arbetet med klimatanpassning, som ju också är en viktig del av arbetet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, säger Anna Georgieva Lagell.

Kontakt