Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen kontrollerar biotopskyddsområden i odlingslandskapet

Stig till odlingslandskap.

Första veckan i september kommer Länsstyrelsen att göra en tillsynsinsats i biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet.

Stenmurar, odlingsrösen och åkerholmar är några av de små livsmiljöer som är viktiga för hotade djur och växter och därför inte får tas bort eller skadas. De har ett så kallat generellt biotopskydd. I höst går Länsstyrelsen ut i fält för att kontrollera hur det efterlevs i länet.

Under första veckan i september kommer Länsstyrelsen att göra en tillsynsinsats i biotopskyddade miljöer i odlingslandskapet. Cirka 30 kontroller kommer att utföras främst i områden kring Mellerud och Tidaholm.

– Vi kommer sedan utreda omfattningen av eventuella skador och om det finns skäl att ställa krav på återställning, säger Anders Henriksson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen.

Biotopskyddets syfte är att bevara livsmiljöer för hotade djur- eller växtarter.

– De skyddade miljöerna är väldigt viktiga för humlor och andra pollinerande insekter. Biotopskyddsområdena blir reträttplatser för många arter i ett i övrigt biologiskt ensartat landskap, säger Anders Henriksson.

Under hösten kommer liknande tillsynsinsatser ske i flera andra län. Insatserna samordnas av Miljösamverkan Sverige som är länsstyrelsernas samverkansorganisation i miljöbalksfrågor.

Kontakt

Anders Henriksson
Naturvårdshandläggare
010-224 44 69

Kontakt