Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nio miljoner att söka till verksamhet för asylsökande

Fem personer runt ett bord

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande för att de snabbare ska komma in i samhället. Foto: Misak Nalbandian

Länsstyrelsen har drygt nio miljoner kronor i statsbidrag att fördela till insatser för vuxna asylsökande. I vårt län rör det sig om cirka 6 000 personer, de flesta i åldern 18‑35 år. Insatserna ska stärka kunskaperna i svenska språket, främja hälsan och förenkla etableringen på arbetsmarknaden och i samhället.

Hälsofrämjande och sociala aktiviteter är viktiga och bidrar till att motverka passivitet och ohälsa. Insatser inom svenska, samhälls- och arbetsmarknadsinformation är eftertraktade och extra värdefulla i ett tidigt skede, för att skapa meningsfull väntan, egenmakt och kortare etableringstider.

— Under 2020 är behovet stort av fler insatser i Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. Vi ser gärna att lokala aktörer samverkar med varandra och erbjuder målgruppen olika insatser. Föreningar i länet uppskattar när kommunen skapar kontaktytor för alla som arbetar med målgruppen, säger Petra Héd, integrationsutvecklare på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund är välkomna att söka statsbidraget. Ansökningstiden sträcker sig från 20 augusti till och med den 20 september. Det går att söka medel för hela år 2020.

Mer information

I länet hålls tre informationsträffar om hur man söker statsbidraget:

  • Göteborg, 3 september, kl.13-16
  • Trollhättan, 4 september, kl.13-16

Här kan du läsa mer om uppdraget och kraven:

Tidiga insatser för asylsökande för stat och kommun

Tidiga insatser för asylsökande för föreningar

Kontakt

Anita Nilsson

Pressansvarig