Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt fynd av blåskrabba nära Orust

Bild på en blåskrabba uppifrån. Krabban har randiga ben och en fyrkantig ryggsköld.

De senaste dagarna har en privatperson fångat över 50 unga individer av blåskrabba i Svanesundsområdet innanför Orust. Det är ett stort fynd som kan innebära att den främmande arten fått fäste vid Bohuskusten.

Blåskrabban är mycket tålig, har stor aptit och förökar sig snabbt. Den kan därför konkurrera med andra bottenlevande arter om mat och utrymme.

- Den kan bli ett stort problem då det är en art som kan tränga bort vår inhemska strandkrabba och förändra ekosystemen i grundare kustområden, säger Matz Berggren, forskare vid Göteborgs Universitet.

Arten hör egentligen hemma i Asien och fram till igår har endast några få vuxna individer påträffats sedan 2012 i Bohuskusten. Troligtvis har den spridit sig via fartygens barlastvatten som larver till Europa. Den har därefter kommit till Sverige med ballastvatten från europeiska hamnar eller med strömmarna.

- De som hittats nu är mycket små individer, endast någon cm stora. Det kan betyda att arten har förökat sig i våra vatten och etablerat sig här innanför Orust/Tjörn. Men de kan också ha kommit från ett fartygs ballastvatten, säger Matz Berggren.

Rapportera om du hittar blåskrabba

Havs- och Vattenmyndigheten, Göteborgs Universitet och Länsstyrelsen arbetar nu ihop för att se hur etablerad den nya krabban är samt hur man kan eliminera den. Allmänheten uppmanas att skicka in sina observationer av misstänkta fynd.

- Fyndet hittades under stenar vid vattenbrynet. Där trivs de eftersom de är skyddade från predatorer och där är det också för lite vatten för våra inhemska strandkrabbor att vara under längre tid, säger Matz Berggren.

Om du tror att du hittat en blåskrabba (Hemigrapsus sanguineus) eller den nära släktingen småprickig penselkrabba (Hemigrapsus takanoi) – släpp inte i den igen utan ta ett foto och skicka till Matz Berggren för att få den verifierad.

Rapportera in dina observationer via Havs- och vattenmyndighetens tjänst för rapportering av vattenorganismer (Rappen)länk till annan webbplats eller direkt till Matz Berggren via e-post matz.berggren@marine.gu.se.

Tre kännetecken för en blåskrabba:

  • Randiga ben
  • Fyrkantig ryggsköld med endast tre taggar på varje sida om ögonen
  • Hannen har en blåsa på klosaxen
Illustration som visar utseendet på hanblåskrabbans klosax.
Illustration som visar utseendet på småprickiga penselkrabbans klosax.

Kontakt

Göteborgs Universitet
Matz Berggren
matz.berggren@marine.gu.se

Länsstyrelsen Västra Götalands län
Info Västerhavet
infovasterhavet@lansstyrelsen.se

Kontakt