Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Idag firas Tornedalingarnas dag

Tornedalingarnas flagga. Flaggan
är gul, vit och blå och dess namn är Meänflaku. Färgerna symboliserar en
sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna. 

Flaggan är gul, vit och blå och dess namn är Meänflaku. Färgerna symboliserar en sommarblå himmel, den gula solen samt de vintervita vidderna. Meänflaku antogs som symbol för tornedalingarna 2013. Upphovsman är Herbert Wirlöf och flaggan hissades för första gången 2006.

Idag den 15 juli uppmärksammar vi tornedalingarnas dag!
Tornedalingar är en av Sverige fem erkända nationella minoriteter och meänkieli ett av fem officiella minoritetsspråk.

Meänkieli, tidigare kallad tornedalsfinska, är ett av Sveriges minoritetsspråk. Det finns ett flertal dialektala varianter av meänkieli och språket är under ständig utveckling. Under 1800-talet ansåg den svenska minoritetspolitiken att alla som bodde i Sverige skulle prata svenska. Många tornedalingar, särskilt medelålders och äldre, kan precis som samer och sverigefinnar berätta om att de som barn inte fått eller vågat tala sitt språk i skolan. Idag är meänkieli ett erkänt nationellt minoritetsspråk. Uppskattningsvis talar cirka 60 000 personer meänkieli och de flesta bor i Kiruna, Pajala, Övertorneå, Haparanda och Gällivare.

Läs mer på minoritet.selänk till annan webbplats

Länsstyrelsernas uppdrag

Länsstyrelserna är en av flera myndigheter som har i uppdrag att genomföra regeringens minoritetspolitik. Minoritetspolitiken omfattar frågor om skydd och stöd för de nationella minoriteterna och de historiska minoritetsspråken. Tornedalingar utgör en av Sveriges fem minoritetsgrupper. Övriga grupper är judar, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar samt romer. Att stärka skyddet av de nationella minoriteterna är en del av Sveriges arbete med att värna om och stärka de mänskliga rättigheterna.

Stärkt minoritetspolitik 2019

Från och med 1 januari i år så stärktes skyddet av de nationella minoriteterna. Ändringarna i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk innebär bland annat att kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Dessutom utökas rättigheterna inom förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska.

Läs mer om minoritetslagstiftningen på regeringens webbplatslänk till annan webbplats

 

Kontakt